Verslag voorlichtingsbijeenkomst NLQF 14 juni 2018

Zo’n 25 partijen namen op 14 juni jl. in Utrecht deel aan de voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF: private opleiders, beroepsverenigingen, brancheverenigingen/-organisaties, O&O-fondsen, welzijnsorganisaties, certificerende organisaties. De aandacht ging dit keer vooral uit naar de betekenis van NLQF voor beroepsgroepen en beroepsverenigingen. Naast algemene voorlichting over het NLQF werd er een praktijkcasus gepresenteerd door Psychodidact, een particulier opleidingsinstituut in de psychologie. Psychodidact werd vorig jaar gekozen tot opleider van het jaar door Springest en liet al twee kwalificaties inschalen in NLQF-niveau 6.

De volgende voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 september 2018 van 10.00 - 12.30 uur in Utrecht bij Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 3531 AJ Utrecht. Klik hier voor aanmelden.

Verslag voorlichtingsbijeenkomst NLQF 14 juni 2018 (PDF)

Presentatie voorlichtingsbijeenkomst NLQF 14 juni 2018 (PDF)

Share This