Even kennismaken met… Karin van der Sanden

Karin van der Sanden werkt als adviseur voor het NCP NLQF. Ze houdt zich op dit moment vooral bezig met het proces van re-referencing: het actualiseren van het vergelijkingsrapport van de relatie tussen het NLQF en het EQF. In 2012 - toen het NLQF in Nederland werd geïntroduceerd - is die vergelijking gemaakt, maar inmiddels zijn we vijf jaar verder. Wat is veranderd in het onderwijssysteem in Nederland? Ook wordt bekeken welke wijzigingen in de descriptoren van het NLQF eventueel nodig zijn en hoe en de procedures van het NCP in deze vijf jaar zijn gewijzigd. Het gaat kortom om een update. Hoe ziet Karin van der Sanden de toekomst van het NLQF?

Karin20van20der20Sanden 200L

Karin van der Sanden werkte in de periode dat het EQF werd opgezet bij de toenmalige Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE). Van daaruit deed ze mee aan een public consultation over het EQF. Helemaal in de beginfase was zij dus al betrokken. Vanuit het KCE maakte ze de overstap naar CINOP waar ze aanvankelijk meewerkte aan de ontwikkeling van het NLQF en het NCP in Nederland. En na een aantal jaar gedetacheerd te zijn geweest in Brussel voor werkzaamheden bij de Europese Commissie, is de cirkel rond met wederom betrokkenheid bij het EQF en NLQF.

Werken aan vaardigheden en competenties
‘In Brussel werkte ik eerst twee jaar aan ESCO (een Europese classificatie van vaardigheden/competenties, kwalificaties en beroepen). Daarna waren de belangrijkste onderwerpen de New Skills Agenda, de herziening van de EQF-aanbeveling en een EU-instrument voor het maken van een vaardigheidsprofiel voor migranten en vluchtelingen. De rode draad in mijn werk is wel het zichtbaar, vergelijkbaar en overdraagbaar maken van  vaardigheden en competenties zodat mensen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.’

Databrowser voor alle NLQF-kwalificaties 
‘Naast het proces van re-referencing  zal ik mij voor NLQF - na een recente goedkeuring van een EU-subsidieaanvraag - gaan bezighouden met de ontwikkeling van een database/browser voor álle NLQF-kwalificaties. Hierin zullen beschrijvingen van zowel de reguliere kwalificaties als private ingeschaalde NLQF-kwalificaties te vinden zijn. We beginnen met mbo-kwalificaties en de private kwalificaties. Uiteindelijk is het de bedoeling om hier ook de kwalificaties van het voortgezet en hoger onderwijs te ontsluiten. Het gaat om een systeem dat informatie ontsluit van derden. De informatie blijft dus bij de eigenaren. De informatie zal ook verbonden worden met een Europese portal.’

Toekomst NLQF
‘Verder is voor het NLQF natuurlijk de wetgeving die er gaat komen heel belangrijk. Door deze wetgeving wordt NLQF niet alleen bij wet geregeld, maar komt op alle diploma’s een NLQF-niveau te staan. Dan pas kan het echt gaan leven bij iedereen. Dat betekent een hele grote stap voorwaarts in de implementatie van het NLQF. Interessant is ook de ontwikkeling rond het werken met kleinere eenheden/modules en de vraag of we die kunnen inschalen in het NLQF. En natuurlijk het verder uitbreiden en zoveel mogelijk (niet-reguliere) arbeidsmarktrelevante opleidingen inschalen in het NLQF. Zodat we de NLQF-niveaus steeds meer gaan terugzien in bijvoorbeeld vacatures.’

 

 

Share This