Cedefop-rapport Ontwikkelingen in beleid voor beroepsonderwijs en -opleiding in 2015-17: Nederland

 Dit Cedefoprapport  beschrijft de ontwikkelingen in beroepsonderwijs en beroepsopleidingen van 2015 - 2017. Sinds 2015 heeft Nederland stappen ondernomen om het leren op de werkvloer (BBL-trajecten en stage) te versterken. Ook is gewerkt aan de toegankelijkheid voor iedereen tot beroepsonderwijs en -opleidingen, met de nadruk op gelijke kansen, het initiëren van hervormingen in begeleiding en verbetering van de doorstroommogelijkheden. Er is verder vooruitgang geboekt rond de ontwikkeling van ECVET en het valideringssysteem. Ook was Nederland actief bij het ondersteunen van verdere ontwikkelingen van sleutelcompetenties in beroepsonderwijs en deskundigheidsbevordering van docenten.
Punten waar volgens het Cedefoprapport nog aandacht aan mag worden besteed zijn ondernemerschapsonderwijs en de training van in-company trainers en mentors.
 
 

Share This