Drie nieuwe NLQF-inschalingen en drie validiteitsverzoeken gehonoreerd

Op 19 april 2018 werden de volgende drie nieuwe inschalingen vastgesteld door de Programmaraad NLQF:

  • Instructeur 3 van NOC*NSF: NLQF 3
  • Instructeur 4 van NOC*NSF: NLQF 4
  • Officier Korps Logistieke Dienst van Nederlandse Defensie Academie (NLDA): NLQF 6.

Zie voor een overzicht van alle ingeschaalde kwalificaties www.nlqf.nl/register.

Tevens werden de validiteitsverzoeken van de volgende organisaties gehonoreerd:

  • Vervoerscollege Venlo
  • Centrum Tandprotetiek
  • Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC).

Deze organisaties mogen nu kwalificaties indienen voor inschaling in het NQLF.

Share This