300 deelnemers vieren 10 jaar EQF

Meer dan 300 mensen uit werkgevershoek, onderwijs en trainingsorganisaties namen deel aan de conferentie "The European Qualifications Framework: supporting learning, work and cross border mobility" op 15 en 16 maart jl. in Brussel. In verschillende publicaties worden de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar geduid: een infographic, brochure, leaflet en een overzicht en publicatie over alle afzonderlijke nationale raamwerken. Ook zijn er drie filmpjes: over het EQF en een leven lang leren, het EQF en de arbeidsmarkt en het EQF en grensoverschrijdende mobiliteit.

Deelnemers discussieerden over de volgende onderwerpen:

  • Hoe heeft het European Qualifications Framework (EQF), en de focus op leerresultaten, de vernieuwing van onderwijs- en opleidingssystemen ondersteund?
  • Hoe heeft het EQF geholpen om de transparantie en vergelijkbaarheid van niveaus van kwalificaties te vergroten en om het vertrouwen te laten groeien in elkaars kwalificatie?
  • Hoe verbeteren kwalificatiekaders de validatie van niet-formeel en informeel leren?
  • Hoe kunnen kwalificatiekaders de erkenning van kwalificaties ondersteunen?
  • Wat is de rol van de sociale partners en andere belanghebbenden in het EQF-proces en wat zijn hun toekomstverwachtingen?
  • Hoe hebben het EQF en de ontwikkeling van kwalificatiekaders internationale en mondiale samenwerking ondersteund?

De tweede dag van de conferentie werd geopend door Ann Branch, waarnemend directeur voor vaardigheden bij de Europese Commissie en Denitsa Sacheva, vice-minister van Onderwijs en Wetenschappen in Bulgarije.

Grant Klinkum, plaatsvervangend CEO van de New Zealand Qualifications Authority hield een keynote speech. En er waren drie paneldiscussies op hoog niveau om te onderzoeken hoe het EQF:

  • een leven lang leren en flexibele leertrajecten kan ondersteunen;
  • het begrip van kwalificaties op de arbeidsmarkt kan verbeteren en tegemoet kan komen aan de behoeften van de arbeidsmarkt;
  • grensoverschrijdende mobiliteit van lerenden en werknemers kan ondersteunen.

Klik hier voor foto's van de conferentie.

Ga voor de video's van de conferentie naar:

Verder lezen?

EQF-brochure Supporting learning, work and cross border mobility (PDF)

Infographic 10 years of the EQF (PDF)

Publicatie Development National Qualification Frameworks (PDF)

Overzicht NQF-developments (PDF)

Leaflet The European Framework for lifelong learning (PDF)

Share This