Het NCP NLQF heeft checklists ontwikkeld als hulpmiddel bij aanvragen voor validiteit en inschaling

Middels deze checklists kunnen aanvragers controleren of alle bij de validiteits of inschalingsaanvraag behorende informatie en bewijzen zijn toegevoegd. Ze dienen als hulpmiddel om tot een complete aanvraag te komen. Het NCP NLQF checkt bij indiening of de aanvraag compleet en beoordeelbaar is.

Checklist bij indienen aanvraag validiteit (Word)

Checklist bij indienen aanvraag inschaling (Word)

 

 

 

Share This