Evaluatie na 5 jaar NLQF

 

Na 5 jaar Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF heeft er een evaluatieonderzoek plaatsgevonden. Het doel van dit onderzoek was enerzijds om het huidige functioneren van het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) NLQF te evalueren. En anderzijds om een inventarisatie te maken van de bezwaren ten aanzien van het huidige NLQF en het wetsvoorstel voor de verdere implementatie van het NLQF.

 

Hoe begon het ook al weer?
Naar aanleiding van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Europese Raad over het “Europees Qualification Framework (EQF) voor leven lang leren” in april 2008, spraken alle lidstaten in Europa gezamenlijk de intentie uit om een nationaal kwalificatiekader te ontwikkelen en dat te relateren aan het EQF. Ook werd afgesproken om de kwalificatieniveaus (zowel de nationale als EQF-niveaus) op de nationale diploma’s te vermelden.

Inschaling in NLQF
In Nederland zijn alle door de overheid gereguleerde kwalificaties (bijvoorbeeld havo, mbo 4, bachelor) ingeschaald op een NLQF-niveau. Kwalificaties uit de private sector (niet-gereguleerde kwalificaties, bijvoorbeeld kwalificaties van NOC*NSF, College Zorg Opleidingen, Defensie) hebben op aanvraag eveneens de mogelijkheid zich te laten inschalen. Sinds 2012 draagt het Nationaal Coördinatie Punt (NCP) NLQF, in opdracht van het ministerie van OCW, zorg voor het indelen van de niet door de overheid gereguleerde kwalificaties in de acht niveaus van het NLQF, het onderhouden van het register en het informeren van belanghebbenden over het NLQF.

Evaluatieonderzoek
Na 5 jaar NCP NLQF in Nederland is het NLQF geëvalueerd. Het doel van het onderzoek was enerzijds om het huidige functioneren van het NCP NLQF te evalueren en anderzijds een inventarisatie te maken van de bezwaren ten aanzien van het huidige NLQF en het wetsvoorstel voor de verdere implementatie van het NLQF. Het onderzoek is uitgevoerd door Ockham/IPS. Het rapport is in september 2017 gepubliceerd en besproken met stakeholders (Ministerie, NVAO, Inspectie van het Onderwijs, NRTO, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU en sociale partners). De stakeholders waren het eens met de uitkomsten van het onderzoek en konden zich vinden in bijna alle aanbevelingen. Dit betekent dat er gewerkt wordt aan:

  1. De aanpassing van het wetsvoorstel zodat het wettelijke kader voor het NLQF vastgesteld  en geïmplementeerd kan worden (inclusief vermelding van het NLQF op diploma’s). Het streven is het wetstraject eind 2018 af te ronden.
  2. Een publieksbrede communicatiecampagne over het NLQF in Nederland.
  3.  Het verder optimaliseren van de procedures van het NCP NLQF (in overleg met stakeholders).

De komende tijd houden we u op hoogte over de voortgang van de ontwikkelingen.

Evaluatieonderzoek vijf jaar NLQF van Ockham/IPS (PDF)

 

Share This