EQF motor om onderwijs en opleiding te hervormen

In een interview over EQF en NLQF kijkt Alison Crabb - die leiding geeft aan de Skills and Qualifications Unit in DG Employment, Social Affairs and Inclusion voor de Europese Commissie - terug op de afgelopen tien jaar en geeft zij een idee over wat de komende jaren kan worden verwacht.

Het team van Alison Crabb werkt samen met de Europese lidstaten, sociale partners en andere belanghebbenden aan de ontwikkeling van vaardigheden, het verbeteren van vaardigheden voor betere carrièrekeuzes en aan het zichtbaarder en vergelijkbaar maken van vaardigheden en kwalificaties. Haar eerdere werk in de Commissie omvat zowel beleid als fondsenbeheer in beroepsonderwijs en -opleiding, volwasseneneducatie en schoolonderwijs. Recentelijk was zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de New Skills Agenda voor Europe en de European Pillar of Social Rights.

Werken met leerresultaten
'In het afgelopen decennium was EQF echt een motor om onderwijs en opleiding op nationaal niveau te hervormen. We waren gewend aan een op input gebaseerd curriculum, maar zijn nu goed op weg om met leerresultaten te werken en te kijken naar wat mensen weten. Leersystemen worden flexibeler en meer vergelijkbaar. EQF en de nationale kwalificatiekaders dragen hier in grote mate aan bij.'

Behoefte aan dieper begrip
'De verwijzing van de nationale kaders naar de 8 niveaus van het EQF gaat heel goed. Maar wat we van de lidstaten horen, is dat er een diepere behoefte is om elkaars kwalificaties werkelijk te begrijpen. Bijvoorbeeld: wat betekent het om je te kwalificeren als een torenkraanmachinist in een land? Dat is een uitdaging voor de volgende fase van het EQF en de nationale kaders.'

De verwijzingen bijwerken
'Een belangrijke taak is nu het bijwerken van de verwijzingen van de nationale kaders naar het EQF. In mei van dit jaar hebben de lidstaten de aanbeveling van de Commissie voor de herziening van het EQF goedgekeurd. De herziening zorgt voor de continuïteit en een verdere verdieping van het EQF, zodat het gelijke tred kan houden met toekomstige ontwikkelingen.'

Sectorale en internationale kwalificaties
'We weten van de sociale partners dat er behoefte is aan beter begrip van sectorale en internationale kwalificaties. Deze kwalificaties hebben een waarde op de Europese arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld eens aan kwalificaties van de European Welding Foundation: veel lidstaten hebben geen niveau voor deze kwalificaties. Het is duidelijk dat het niet efficiënt is om een ​​dergelijk niveau in elke afzonderlijke lidstaat te ontwikkelen. De herziene EQF-aanbeveling geeft ons een mandaat om daar een ​​betere oplossing voor te vinden.

Share This