Conferentie ‘Leven lang ontwikkelen: werk aan de winkel’ op 7 november 2017

De aantrekkende economie, de snelle (technologische) ontwikkelingen en het langer doorwerken maken permanente scholing noodzakelijk. Een leven lang ontwikkelen is meer dan ooit actueel. Het middelbaar beroepsonderwijs speelt daarin een sleutelrol. Ook met de onderwijsroute voor het erkennen van leer-werkervaring die sinds 1 januari 2016 van start is gegaan. Vandaar dat het Servicepunt examinering mbo op dinsdag 7 november 2017 als afsluiting van het (huidige) deelproject Erkennen Leer-Werkervaring de conferentie organiseert: ‘Leven lang ontwikkelen: werk aan de winkel’. De conferentie vindt plaats in Bunnik.

Voor wie?
Voor alle medewerkers in een mbo-school die te maken hebben het erkennen van leer-werkervaring en leven lang ontwikkelen (beleidsmakers, leden examencommissies, teammanagers en docenten die volwassenen opleiden) en EVC-aanbieders.

Wat kunt u verwachten?
Voor een leven lang ontwikkelen is het erkennen van leer-werkervaring in de brede zin van het woord noodzaak. In uiteenlopende workshops komen verschillende mogelijkheden van een leven lang ontwikkelen en het erkennen van leer-werkervaring aan de orde die  kunnen inspireren bij uw eigen werk in uw eigen instelling. CINOP verzorgt een workshop over het verlenen van vrijstellingen op basis van werkervaring.

Meer informatie

Share This