De toekomst van permanent leren en ontwikkelen: fit for the future


Op dinsdag 14 november 2017 (14.00 – 16.30 uur) vond de conferentie De toekomst van permanent leren en ontwikkelen plaats  bij vergadercentrum Domstad in Utrecht. Met zo'n 150 mensen werd van gedachten gewisseld over de noodzaak van flexibiliteit in het kader van een leven lang leren. Deze conferentie werd georganiseerd door NCP NLQF, Euroguidance, Europass en NCP ECVET.

Onder leiding van dagvoorzitter Jacobine Geel en met bijdragen van Alison Crabb vanuit de Europese Commissie, Inge Vossenaar vanuit het Ministerie van OCW en Joke Elzenaar van de commissie Sap, werd op interactieve wijze ingegaan op hoe Nederland vorm geeft aan de toekomst van een leven lang ontwikkelen.

Klik hier voor de foto's

Lees ook het interview met Alison Crabb waarin zij terugblikt op de ontwikkeling van EQF en NLQF en vooruitkijkt: EQF is motor om onderwijs en opleiding te hervormen.

 

 

Share This