Het Nederlands Kwalificatiekader: hulpmiddel bij een leven lang leren

Tijs Pijls en Marijke Dashorst schreven een artikel voor Volwassenenleren.nl. De invalshoek is het zichtbaar en inzichtelijk maken van individuele competenties met het NLQF. Een van de aspecten voor het vormgeven van toekomstgericht opleiden.

Zij gaan in op de recente ontwikkelingen rond een leven lang leren en het ontwikkelen van flexibel onderwijs voor volwassenen. En op de noodzaak van continue scholing als je je baan wilt behouden en de uitdagingen waar we voor staan.

Aan de hand van concrete voorbeelden wordt duidelijk hoe NLQF bijdraagt aan een leven lang leren. De beschrijving van een kwalificatie met een NLQF-niveauaanduiding (inclusief leerresultaten) biedt bijvoorbeeld ruimte voor vrijstellingen en dat scheelt in de opleidingskosten. Een aanduiding van het NLQF-niveau is ook internationaal bruikbaar door de koppeling met het Europees Kwalificatiekader (EQF). Deze koppeling maakt het mogelijk om het niveau van mensen uit verschillende landen te vergelijken.

Met het NLQF komen maatwerk en flexibiliteit in het opleiden van volwassenen dichterbij.

Ga naar het artikel Het Nederlands Kwalificatiekader: hulpmiddel bij een leven lang leren op www.volwassenenleren.nl

 

 

Share This