Kwalificatie Ethiek voor makelaars en taxateurs en kwalificatie Verkoopmedewerker ingeschaald in NLQF

De kwalificatie Ethiek voor makelaars en taxateurs van IPD Opleidingen is ingeschaald op niveau 6 van het NLQF.
De kwalificatie Verkoopmedewerker van het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) is ingeschaald op niveau 2 van het NLQF.

Deze inschalingen werden vastgesteld tijdens de Programmaraadsvergadering op 22 juni 2017.

Zie voor meer inschalingen http://www.nlqf.nl/register.

Share This