Verslag voorlichtingsbijeenkomst 20 juni 2017

Op dinsdag 20 juni 2017 vond de tweede voorlichtingsbijeenkomst NLQF dit jaar plaats. Gea Carlier van het College Zorg Opleidingen (CZO) gaf aan waarom NLQF voor CZO van nut is: “Inschaling van onze kwalificaties is belangrijk vanwege de krapte op de arbeidsmarkt in bijvoorbeeld de grensstreken met Duitsland en België. Vergelijkbaarheid van diploma’s en uitwisselbaarheid van mensen is van belang en NLQF kan daar een belangrijke rol bij spelen. Dat geeft veel meer mogelijkheden voor nu en in de toekomst”. 

Het NCP NLQF gaf voorlichting over EQF en NLQF en de procedure voor inschaling. CZO ging in op de waarde van NLQF en wat er in de praktijk komt kijken bij inschaling. Onder de aanwezigen waren afgevaardigden van branches, particuliere opleiders, examen- en onderwijsadviesbureaus en roc’s.

EQF: 39 deelnemende landen

Programmadirecteur Tijs Pijls trapte af met een toelichting over EQF: een ijkpunt voor werken en leren in Europa door diploma’s qua niveau vergelijkbaar te maken. Elke lidstaat (maar ook landen die formeel geen lid zin van de EU, bijvoorbeeld Zwitserland) is bezig met een eigen nationaal raamwerk. Het Europese EQF wordt hier gebruikt als ijkpunt. De nationale raamwerken worden hieraan gekoppeld (referencing). Op dit moment zijn er 39 deelnemende landen, 43 nationale raamwerken, waarvan 28 gekoppeld zijn aan EQF. 6 landen ontwikkelen momenteel nog een NQF.
Dat betekent dat landen met hun eigen nationale raamwerk een verschillend aantal niveaus in eigen land kunnen hanteren; Schotland heeft er bijvoorbeeld twaalf. Doordat het ijkpunt het EQF blijft, kunnen landen niveaus van elkaars kwalificaties op deze wijze toch met elkaar vergelijken. En zo wordt de arbeidsmobiliteit nationaal en internationaal bevorderd. Dat is het uiteindelijke doel van het EQF.

NLQF: voor gereguleerde en private kwalificaties

In Nederland is het nationale raamwerk het NLQF. Het NLQF koppelt niveaus aan van kwalificaties. Bij het NCP NLQF is het mogelijk alle niet door de overheid gereguleerde kwalificaties te laten inschalen. Nederland heeft, vergeleken bij andere landen, een grote non-formele of private opleidingsmarkt. Naar schatting zijn er tussen de 15.000 en 20.000 aanbieders actief en zij leiden bijna 85% van de 1,6 miljoen volwassenen op die jaarlijks een opleiding volgen (CBS, 2016). De gezamenlijke omzet van de branche is € 3,4 miljard (SEO, 2015). Op advies van de commissie Leijnse heeft de minister de generieke inschaling van de gereguleerde
kwalificaties in 2012 vastgesteld, daar heeft het NCP NLQF geen rol. De niveau-aanduiding is tot nu toe voor deze kwalificaties nog niet zichtbaar op de diploma’s. Een toekomstig wetgevingstraject zou dat mogelijk kunnen maken.
Tijs Pijls geeft aan dat men in Europa al weer verder aan denken is over de vergelijking van diploma’s: wat zijn de mogelijkheden hierin wereldwijd? Dit wordt in samenspraak gedaan met o.a. Cedefop en Unesco: hoe kunnen raamwerken van verschillende continenten worden gelinkt?
Wat dat de komende jaren zal opbrengen is nog toekomstmuziek. Het NCP NLQF volgt deze ontwikkelingen en houdt u hiervan op de hoogte.

Procedure NLQF-aanvraag

Esther Murre en Elle Langens - adviseurs bij het NCP NLQF - lichtten achtereenvolgens de twee stappen van de NLQF-procedure toe:

 1. Beoordeling validiteit organisatie op de volgende onderdelen: rechtspersoonlijkheid, eigenaarschap kwalificatie, continuïteit, examinering, kwaliteitsborging.
 2. Beoordeling verzoek inschaling: beoordeeld worden de onderbouwing van het NLQF-niveau, of het een substantiële kwalificatie betreft, de wijze en het niveau van examinering van de leerresultaten van de kwalificatie.

Na inschaling worden kwalificaties opgenomen in het register op www.nlqf.nl.
Validiteit en inschaling zijn 6 jaar geldig, daarna volgt herbeoordeling.
Handleidingen zijn te vinden via www.nlqf.nl/downloads.

Wie zijn u tot nu toe voorgegaan en hebben een inschaling voor een of meerdere kwalificaties? Raadpleeg het register: www.nlqf.nl/register.

Voorbeeld van inschaling uit de praktijk: CZO

CZO, het College Zorg Opleidingen, houdt toezicht op de kwaliteit van de zorgopleidingen. CZO erkent diverse opleidingen in de zorg, verzorgt de studentenregistratie en geeft CZO erkende diploma's af. Denk daarbij aan opleidingen als Operatieassistent, Radiodiagnostisch Laborant of Dialyseverpleegkundige. Beleidsadviseur Gea Carlier vertelt dat CZO naast toezicht houden ook opleidingen toelaat en zorginstellingen erkent.

foto NLQF voorlichting 20062017

CZO is erg enthousiast over de inschaling in het NLQF: NLQF geeft een niveau-aanduiding waardoor vergelijking van diploma’s met de buurlanden mogelijk wordt. Dat is erg belangrijk vanwege de krapte op de arbeidsmarkt in met name de grensstreken. Maar NLQF kan ook behulpzaam zijn voor doorstroom naar andere functies, ook buiten de zorg: het geeft een beeld waar een werknemer staat. Dat is van belang voor werknemers die hun loopbaan willen voortzetten buiten de zorg. Zij mogen niet in een zgn. ‘fuikfunctie’ vast blijven zitten. Voor zowel de werknemer als (toekomstige) werkgever geeft dit helderheid. Om deze redenen is CZO voornemens alle kwalificaties in te laten schalen, het liefst voor het einde van 2018.

De validiteitstoets CZO
Gea Carlier vertelt dat de toets op de validiteit van de organisatie een echte eyeopener was: ”Als organisatie kijk je daardoor veel kritischer naar je eigen processen. Daar sta je normaal niet meer continu bij stil. Het NCP NLQF heeft hierbij geholpen en advies gegeven als dat nodig was.”
In de audit kwamen punten naar voren waar CZO als organisatie echt iets aan had om op te pakken en te verbeteren. Zoals om in de nieuwe CZO erkenningsregeling van opleidingsinstellingen in te zoomen op de inhoud van de diverse examenreglementen die gebruikt worden door onderwijsinstellingen om tot verdere harmonisatie van de beoordeling te komen.
Door de bewustwording van het belang van borging van interne kwaliteit heeft CZO een voorgenomen besluit om erkenning bij de Raad van Accreditatie aan te vragen.

Inschaling CZO
CZO liet als eerst de kwalificatie van operatieassistent inschalen. Door deze kwalificatie onder de loep te nemen kwam CZO erachter dat sommige beschrijvingen van de eindtermen veel concreter konden. Mede aan de hand de handleiding van het NCP NLQF (o.a. welke werkwoorden van belang zijn voor een goede formulering van leeruitkomsten) en het gebruik van verschillende taxonomieën heeft CZO met succes de operatieassistent kunnen laten inschalen op niveau 6. En daarna volgden al snel nog twee andere kwalificaties: dialyse verpleegkundige en anesthesie medewerker.
Voor oktober 2017 volgen nog 6 verzoeken tot inschaling zodat stapsgewijs alle opleidingen kunnen worden ingeschaald.

Lessons learned CZO

 • De eerste inschaling is moeilijk, maar gedurende proces krijg je er steeds meer vaardigheid in.
 • Bij inschaling wordt veel inzichtelijker: hoe toets je nu, wie toetst er, op welke niveau en op welk moment?
 • Het werk- en denkniveau is helder en inzichtelijk onderbouwd
 •  Stel vragen en leg zaken voor aan het NCP NLQF, de samenwerking hierin was erg positief.

Wat heeft NLQF tot nu toe opgeleverd voor CZO?

 • Het carrièreperspectief na CZO-opleidingen is verruimd.
 • Europese uitwisseling professionals wordt vereenvoudigd door overeenstemming NLQF- en EQF-kwalificatie; dat is belangrijk bij de krapte op de arbeidsmarkt.
 • De huidige kwalificatie van CZO-opleidingen op niveau 6 is belangrijk voor ontwikkelingen m.b.t. (reguliere) mbo- en hbo-doorstroom.
 • Beschrijvingen van deskundigheidsgebieden en eindtermen zijn veel verder geconcretiseerd.
 • De onderwijs- en examenreglementen zijn geharmoniseerd.

Presentaties

Presentatie NCP NLQF (PDF)

Presentatie CZO (PDF)

Vragen?
Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Share This