Leren voor morgen. Uitdagingen voor het onderwijs

In het boek Leren voor morgen. Uitdagingen voor het onderwijs gaan de auteurs in op trends in de huidige samenleving en de consequenties daarvan voor het onderwijs. Er is ook een passage over EQF en NLQF opgenomen.

afbeelding leren voor morgen

Het onderwijs staat voor een prachtige uitdaging. Technologische, maatschappelijke, ecologische en economische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dat is niets nieuws, want de wereld ontwikkelt zich al eeuwenlang. Maar de snelheid waarmee dit nu gebeurt is wel veranderd. Wat vandaag nieuw is, kan morgen al weer verouderd zijn. Hoe bereid je leerlingen voor op een toekomst die niemand kent?

Het boek gaat in op de betekenis van de huidige ontwikkelingen voor het leren van leerlingen, de rol van de leraar en de organisatie van het onderwijs. Er komen ook innovatieve scholen met kansrijke onderwijsvisies aan het woord. Deze praktijkvoorbeelden kunnen anderen inspireren.

Over EQF/NLQF wordt het volgende vermeld:

'Het European Qualifications Framework beschrijft de vaardigheden, kennis en competenties op acht niveaus van onderwijs zodat op Europees niveau verschillende onderwijssoorten met elkaar vergelkeken kunnen worden. Rekening houden met het EQF is van belang voor de internationalisering van het onderwijs, de mogelijkheden om buiten Nederland te kunnen gaan studeren of werken en voor de ontwikkeling van wereldburgerschap .... Nederland heeft het EQF-raamwek 'vertaald' naar een Nederlands kwalifiatieraamwerk (Netherlands Qualification Framework NLQF, zie www.nlqf.nl). Het NLQF is ontwikkeld om een leven lang leren te ondersteunen en waar mogelijk arbeidsmobiliteit te bevorderen.
De eindtermen van het EQF en het NLQF kunnen gebruikt worden om de eindtermen, kerndoelen en eigen schooldoelen vast te stellen per niveau, maar ook om de doorlopende leerlijn mee vorm te geven.'

Auteurs zijn: Anje Ros, Myriam Lieskamp en Henderijn Heldens.
Meer informatie

 

Share This