Wijziging bij aanvraag inschaling

Als voorwaarde voor inschaling in het NLQF geldt dat de kwalificatie substantieel moet zijn (dat wil zeggen een minimale leerinspanning heeft van 400 uur) of dat de arbeidsmarktrelevantie van de kwalificatie wordt aangetoond. Voorheen hoefde de leerinspanning niet aangegeven te worden indien deze minder dan 400 uur bedraagt. Aantonen van arbeidsmarktrelevantie was dan de manier om aan te tonen dat de kwalificatie substantieel is. Vanaf heden is dit als volgt gewijzigd: de leerinspanning dient altijd inzichtelijk gemaakt te worden. Daarnaast dient ook de arbeidsmarktrelevantie onderbouwd te worden als de leerinspanning minder dan 400 uur bedraagt.

Share This