EQF Peer Learning Activity: werken met leerresultaten

De EQF Advisory Group startte in 2015 met de uitwerking van een horizontale vergelijking van kwalificaties tussen verschillende landen. Landen moeten elkaar leren vertrouwen in de processen van inschaling en kwaliteitsborging. Onder andere door Peer Learning Activities (PLA's) wordt daaraan gewerkt. Wat de leerresultaten betreft is het belangrijk dat ze qua beschrijving voldoen aan specifieke nationale behoeften, maar verschillen moeten transparantie en vergelijkbaarheid niet in de weg staan. Hoe gaan we daarmee om? Hierover ging het tijdens de PLA die op 18 en 19 mei 2017 plaatsvond in Warschau, Polen. Ook Nederland was daarbij vertegenwoordigd.

Vergelijkbare kwalificaties in verschillende landen
In 2016 werd er een pilot afgerond die zich richtte op de CNC Machine Operator (niveau 3-4) en de kwalificatie Mechanical Engineer (niveau 6-7) van de landen Hongarije, Italië, Letland, Noorwegen, Polen, Zweden en Schotland. Hieruit bleek dat er meer factoren relevant zijn dan de beschrijving van leeruitkomsten en de methode van inschaling in een specifiek land. Lastig bleek vooral het ontbreken van context. Daarom is er contextinformatie toegevoegd aan de methodiek zoals:
• Toegankelijkheid (instroom-/selectie-eisen)
• Doel van de kwalificatie in onderwijs en op de arbeidsmarkt
• Informatie over werkgebied
• Wie geeft diploma af?
• Hoe ziet het examen eruit?
• Is informeel of non-formeel leren ook toegestaan?
• Kwaliteitsborging.

Duidelijke definities voorkomen interpretatieverschillen
Ter voorbereiding op de PLA in mei 2017 werd deelnemende landen gevraagd om het format in te vullen, aan de hand van de kwalificatie hotelreceptionist. Tijdens de tweedaagse PLA werden de ingevulde formats doorgenomen. Duidelijk werd dat de nationale context kan leiden tot interpretatieverschillen. In de PLA is uitgebreid gesproken over aanscherping van de onderwerpen. Er komen duidelijke definities en voorbeelden ter verduidelijking.

Groei onderling vertrouwen
Systematische en open dialoog tijdens de PLA's draagt bij aan onderling vertrouwen tussen landen. Vergelijkingen zijn belangrijk voor het verder opbouwen van het EQF. Nederland werkt daar graag aan mee.

Share This