EQF startpunt voor certificeringsregister commissarissen

De Commissarissen en Toezichthouders binnen de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) hebben het initiatief genomen tot het ‘Register Certified Board Member’ (RCBM). Het is een register waarin bestuurders worden opgenomen die voldoen aan specifieke eisen. Uitgangspunt zijn de Europese normen voor vakbekwaamheid en geschiktheid: EQF (European Qualification Framework) en ESCO (Europese classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen).

Het initiatief beoogt te benadrukken dat commissaris zijn geen bijbaantje is, maar een vak. Het voortdurend werken aan de eigen persoonlijke ontwikkeling en de reflectie op het eigen functioneren staan centraal bij de beoordeling.

Zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling
‘Toezicht ligt onder een maatschappelijk vergrootglas na een aantal bekende debacles. Incidenten die ook de vele bestuurders die hun ziel en zaligheid leggen in toezichthoudende functies ten onrechte in een kwaad daglicht zetten’, laat het NCD weten. ‘Daarom is het initiatief genomen voor certificering van commissarissen en toezichthouders. Het initiatief is geen garantie om alle bestuurlijke fouten te voorkomen. Maar het garandeert in ieder geval dat de betrokkene zich realiseert dat Commissaris of Toezichthouder zijn een vak is, dat je er niet even ‘bij’ doet en waarin je voortdurend moet investeren om je kennis en kunde bij te houden. Daarnaast moet hij of zij een brede sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid willen beleven, respect hebben voor de RCBM-code en bereid zijn om te investeren in intervisie met collega’s. Het RCBM certificaat staat dan ook vooral voor zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling.’

Bijhouden van ontwikkelingen
Permanente Educatie (PE) is een verplichting voor Certified Board Members. Dat zorgt ervoor dat de basiskennis van de persoon wordt onderhouden en de ontwikkelingen binnen het vakgebied worden bijgehouden.

Bron

Share This