NLQF genoemd in rapport Commissie vraagfinanciering mbo over leven lang leren

Op dinsdag 4 april 2017 overhandigde de Commissie vraagfinanciering mbo, onder leiding van voorzitter Jolande Sap, haar advies Doorleren werkt. Samen investeren in nieuwe zekerheid aan minister Bussemaker van Onderwijs. De minister heeft de commissie ingesteld om advies uit te brengen over de uitwerking van vraagfinanciering in het middelbaar beroepsonderwijs in het kader van permanent leren, inclusief het in kaart brengen van de voor- en nadelen van de mogelijke varianten.

Daarnaast stelt de commissie een aantal aanvullende maatregelen voor die nodig zijn om een doorbraak te forceren in een leven lang leren.

Aandacht voor NLQF
NLQF wordt in het rapport genoemd bij aanbeveling 1 omtrent de individuele leerrekening:

De individuele leerrekening geeft mensen de ruimte om zelf te kiezen, op voorwaarde dat zij het geld besteden aan functiegerichte of andere arbeidsmarktrelevante scholing bij een onderwijsaanbieder die op enige wijze is erkend. Het gaat hierbij om:

 • alle formele, door de overheid erkende, opleidingen en delen van opleidingen
  bij zowel publieke als private aanbieders;
 • bedrijfsopleidingen en door de branche erkende opleidingen met een NLQF-
  keurmerk; deze hebben vanuit de sector zelf onderschreven arbeidsmarktrelevantie;
 • opleidingen van aanbieders met een NRTO-keurmerk; die voldoen aan kwaliteitseisen
  en zijn hierop getoetst door een externe certificerende instelling;
 • trajecten voor een Ervaringscertificaat bij erkende EVC-aanbieders en leeractiviteiten
  die op de inzetbaarheid zijn gericht, zoals een loopbaan-apk, of
  coaching.

Naar het advies Doorleren werkt. Samen investeren in nieuwe zekerheid

Reactie NRTO

Reactie MBO Raad

Achtergronden bij het advies Doorleren Werkt

Share This