Even voorstellen: nieuwe programmadirecteur NCP NLQF

Tijs Pijls is sinds 1 januari 2017 werkzaam als programma-directeur van het NCP NLQF. Hij volgde Regina Kleingeld op met wie hij de afgelopen vijf jaar al samenwerkte binnen het NCP NLQF. Tijs Pijls was o.a. het aanspraakpunt voor validiteit. Hij heeft het NLQF zien groeien vanaf het begin tot wat het nu is. Onder leiding van Regina Kleingeld zijn alle procedures en protocollen goed opgezet en er is zorggedragen voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Hoe gaat het NCP NLQF verder?

Tijs Pijls S 3

Tijs Pijls: ‘De afgelopen jaren is hard gewerkt om te komen tot een werkend NCP NLQF in Nederland met kwalitatief goede procedures. Aan de start, in 2012, bestond het NCP nog niet. Er moest een functionerend bureau worden ingericht, waarbij werknemers moesten worden aangetrokken, commissies ingesteld, processen worden ingericht. Dat is gelukt. Het NCP heeft het NLQF neergezet in Nederland. Het NLQF heeft een groeiende bekendheid gekregen. Als je kijkt naar het programma voor 2017 zie je dat het NCP NLQF de bestaande procedures nog verder gaat optimaliseren en het vizier nog meer naar buiten gaat richten. Er zijn nu 33 ingeschaalde private kwalificaties. Dat is een mooi begin. Maar er is nog veel werk te doen om het NLQF breder onder de aandacht te brengen in Nederland.’

Voor welke uitdagingen staat het NCP NLQF in 2017, zowel nationaal als internationaal?

Ontwikkelingen binnen Europa
‘Er is een nieuwe EQF-aanbeveling vanuit Europa in voorbereiding waarin het EQF nog sterker dan voorheen wordt gepositioneerd als middel voor transparantie en arbeidsmobiliteit. Aanbevolen wordt dat:
• lidstaten EQF gebruiken als referentiekader voor alle typen kwalificaties, zowel formele als non-formele kwalificaties;
• lidstaten dit op een kwalitatief goede manier doen;
• dit leidt tot nationale en internationale vergelijkbaarheid.
Vanuit de Europese Unie lopen momenteel de eerste onderzoeken om tot wereldwijde raamwerken te komen! Beslissingen van de Europese Unie lijken misschien voor burgers in de lidstaten soms ver weg, maar uit de aanbevelingen blijkt wel dat het werken met EQF en de nationale kwalificatiekaders steeds meer de algemene standaard wordt.’

Ontwikkelingen binnen Nederland
‘Komend jaar wil het NCP NLQF het nationale raamwerk goed onder de aandacht brengen. Niet alleen bij organisaties die eigenaar zijn van non-formele kwalificaties zoals bijvoorbeeld bedrijven, branches, beroepsgroepen, particuliere opleiders en exameninstellingen. Maar ook:
• in de wereld van HR en bedrijfsopleidingen;
• in de wereld van organisaties die standaarden neerzetten zoals Edustandaard en uitgevers;
• bij partijen die verantwoordelijk zijn voor vacatureteksten zoals HR-managers, uitzendbureaus;
• bij partijen die verantwoordelijk zijn voor beroepsregisters;
• bij studenten via o.a. onderwijsbeurzen.
Ook wil het NCP NLQF nog meer gaan werken met ambassadeurs: de aan NLQF gekoppelde experts en commissieleden worden gevraagd om die rol meer en meer vervullen.’

Evaluatie NCP NLQF en wetgevingstraject
‘Het wetgevingstraject en de vermelding van NLQF op door de overheid gereguleerde diploma’s zou ons enorm helpen om het NLQF bekender te maken. Maar zover is het nog niet.
Het Ministerie heeft een concept-wetsvoorstel opgesteld. Deze tekst is in de zomer van 2015 via een internetconsultatie voorgelegd aan belangstellenden maar is nog niet rond. Voordat het wetsvoorstel de volgende fase ingaat, vindt het ministerie het waardevol om het huidige functioneren van het NLQF en het NCP NLQF systematisch in kaart te brengen. Hierdoor kunnen de opgedane ervaringen optimaal meegenomen worden in het wetsvoorstel. De invulling van het wetgevingstraject is nu dus gekoppeld aan de uitkomsten van de evaluatie van het NLQF. Deze evaluatie (na 5 jaar NLQF) was een van de aanbevelingen van de commissie Leijnse aan de Minister in 2011. De evaluatie wordt nog dit voorjaar uitgevoerd.’

NLQF draagt bij aan arbeidsmobiliteit
‘We zijn erg blij met alle partijen die kwalificaties hebben laten inschalen in het NLQF. Daaronder een aantal sectoren die het NLQF gebruiken om het civiele effect te vergroten van hun eigen kwalificaties. Deze sectoren benutten NLQF om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen, maar ook om het niveau van hun branchekwalificaties vergelijkbaar te maken met andere kwalificaties. Dat is precies waar NLQF voor bedoeld is: bijdragen aan mobiliteit op de arbeidsmarkt door transparantie wat betreft niveaus van kwalificaties. Verder is de verbinding tussen verschillende instrumenten voor validering (EVC, NLQF, ECVET) tot stand brengen om het leren en ontwikkelen van mensen te faciliteren erg belangrijk geweest. Op die manier wordt het NLQF een echt arbeidsmarktinstrument.’

Share This