Bijeenkomst Nationale Skills Strategie

Op donderdag 20 april 2017 (10.00 - 16.00 uur, TechniekFabriek Amsterdam) presenteert presenteert de OECD het Diagnostic Report met de skills-uitdagingen voor Nederland. Het rapport benoemt niet alleen de belangrijkste uitdagingen, maar geeft ook aanbevelingen om de vaardigheden van de beroepsbevolking verder te ontwikkelen, effectiever te benutten en te activeren. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die wil bijdragen aan een actieagenda om de Nederlandse beroepsbevolking beter toe te rusten op de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, zoals: bedrijven en brancheorganisaties, opleidingsfondsen, sociale partners, onderwijsinstellingen, arbeidsmarktinstellingen (zoals UWV, Leerwerkloketten), maatschappelijke organisaties en overheden.

Bundel met praktijkvoorbeelden National Skills Strategie
Voor dit traject hebben drie dialoogbijeenkomsten plaatsgevonden met professionals uit de werelden van onderwijs en werk. Deelnemers aan deze bijeenkomsten hebben een groot aantal praktijkvoorbeelden ingediend waarin het ontwikkelen en benutten van vaardigheden centraal staan. De SER heeft deze nu gebundeld, zodat deze ervaringen beschikbaar komen voor iedereen die zich inzet voor het ontwikkelen van mensen in de context van een leven lang leren. Ook het flexibel maatwerk voor volwassenen met behulp van de ECVET methodiek is opgenomen in deze bundel.
Naar de bundel met praktijkvoorbeelden

Programma 20 april
De ochtend staat in het teken van de presentatie en officiële aanbieding van het Diagnostic Report van de OECD aan minister van OCW Jet Bussemaker en SER-voorzitter Mariëtte Hamer.
In de middag nodigt SER-voorzitter Mariëtte Hamer deelnemers uit om met elkaar de actiefase in te luiden: de skills-uitdagingen voor Nederland vragen om daadkracht. Doel is te komen tot een actieagenda met voorstellen voor een gerichte aanpak van de uitdagingen, die na de zomer aan het nieuwe kabinet worden aangeboden.
Het precieze programma wordt later nader bekend gemaakt.

Meer weten over de Nationale Skills Strategie?
Het kabinet heeft de OECD gevraagd om de belangrijkste uitdagingen op skills-gebied voor Nederland te inventariseren. Een aantal andere landen ging ons voor, zoals Noorwegen, Spanje en Oostenrijk. Nederland heeft een langetermijnagenda nodig gericht op het versterken van de kwaliteit en inzet van de beroepsbevolking om Nederland tot een lerende en inclusieve samenleving te maken. Snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt leiden ertoe dat een uitstekende opleiding alleen onvoldoende is om je werk goed te kunnen blijven doen. Up-to-date blijven, op-, om- en bijscholen, informeel leren in verschillende leeromgevingen, een goede leercultuur; dit alles is onmisbaar om duurzaam inzetbaar te blijven op de dynamische arbeidsmarkt van de toekomst. Het gaat daarbij niet alleen om (vak)kennis en cognitieve skills, maar ook om persoonlijke ontwikkeling, sociale en communicatieve vaardigheden, creativiteit, leren leren, motivatie, zelfreflectie en identiteit.

Klik hier voor meer informatie

 

Share This