Even voorstellen: NLQF-expert Theo Brouwers

De expertise van Theo Brouwers zit voornamelijk op het vlak van examinering en leven lang leren; beide van groot belang bij zijn werk voor het NCP NLQF.

 

theo

Kunt u een beeld geven van uw ervaring en expertise?
“Vanaf 2001 werk ik als zelfstandige in het onderwijs over de hele linie, van primair tot hoger onderwijs. Hierbij heb ik verschillende opdrachtgevers gehad, zoals een onderwijsbegeleidingsdienst in het PO, de Inspectie BVE, KCE voor de inburgeringsexamens. Ik ben opgeleid als verpleegkundige en heb vervolgens de eerstegraads lerarenopleiding gevolgd. Daarna heb ik lange tijd als docent hbo verpleegkunde en organisatiek gewerkt. Nu heb ik de zorg losgelaten en richt ik mijn volle aandacht op het onderwijs. Mijn loopbaan heeft dus vorm gekregen van zorger naar onderwijzer naar auditor en beoordelaar. Door mijn ervaring met examinering en kwaliteitszorg ben ik gevraagd als expert voor het NCP NLQF. Daarnaast werk ik ook als deskundige kwaliteitszorg bij onderwijsinstellingen, meestal in opdracht van een College van Bestuur. Ik vind het hierbij belangrijk om de hele context te kennen en met alle stakeholders in contact te staan; ik kijk dus net zo goed in de klassen als dat ik gesprekken voer met de Raad van Toezicht. Dit is een verschil met het werk voor NCP NLQF: hierbij ben je deel van een groter geheel in plaats van de hele scope te hebben.”

Wat is de grootste kracht van het NLQF?
“Leven lang leren is een belangrijk thema dat ook zeer belangrijk is in Nederland. Met name de volwassenen hebben hier enorme baat bij. Het uitgangspunt zou vakmanschap van mensen moeten zijn, maar nu is het onderwijs in de crebo- en crohostructuren juist heel doordrongen van regels bijvoorbeeld voor taal en rekenen. Het is heel goed dat door inschaling ook de waarde van non-formele kwalificaties duidelijk wordt. Ik hoop op een ‘doorbraak’ van het NCP NLQF bij de implementatie van het NLQF in Nederland, in verband met de grote maatschappelijke relevantie.”

Hoe bevalt het werk als expert voor het NCP NLQF?
“Ik vind het interessant om binnen het NCP NLQF deel uit te maken van een groter geheel. Dit is tegengesteld aan mijn andere werk waar ik de hele context ken, maar nu kan ik bij de beoordeling van inschalingsaanvragen focus aanbrengen, en juist dát stuk dan zeer gedetailleerd uitwerken. Ik ben goed thuis in het thema leven lang leren en kan dus toegevoegde waarde leveren en wíl die ook graag leveren. Ik hoop dat er veel inschalingen volgen zodat alle experts ook routine krijgen in het beoordelen van de aanvragen.”

Share This