Even voorstellen: NLQF-expert Rob van Mechelen

Naast zijn werk als NLQF-expert verricht Rob van Mechelen diverse werkzaamheden voor een branche- en een sportorganisatie en voor Defensie. Een grotere mate van transparantie, zowel nationaal als internationaal, is een belangrijke meerwaarde van het NLQF, vindt hij. Het inschalen van specifieke kwalificaties maakt zichtbaar hoe deze zich verhouden tot andere kwalificaties en dat is waardevol, bijvoorbeeld bij de bemiddeling van werk naar werk.

 

Rob

Wat vindt u de grootste kracht van het NLQF?
“Een grote kracht van het NLQF is een grotere mate van transparantie, zowel nationaal als internationaal, in niveaus van kwalificaties. Een interessante ervaring hierbij is het feit dat alle publieke opleidingen generiek zijn ingeschaald, terwijl de private opleidingen eerst de toetsen van het NCP moeten doorstaan. Wat ik ook een heel grote meerwaarde vind, is het inschalen van specifieke beroepen – bijvoorbeeld die binnen Defensie- om daarmee ook inzichtelijk te krijgen hoe die zich verhouden tot andere kwalificaties. Bij het bemiddelen van werk naar werk, is dit van groot belang; ook hier is die transparantie die het NLQF biedt dan een meerwaarde, bijvoorbeeld waar personen werk vinden buiten hun huidige sector of branche”.

Hoe bevalt het werk als expert voor het NCP NLQF?
“Het werken als expert bevalt me goed. Ik doe dit werk naast diverse werkzaamheden voor een branche- en een sportorganisatie en voor Defensie. Voor het NCP NLQF ben ik tot nu toe betrokken geweest bij drie inschalingsaanvragen van de Koninklijke Marechaussee, daarnaast heb ik het NCP NLQF geassisteerd bij de validiteitstoets voor de Koninklijke Marechaussee. Dit laatste werd ook op prijs gesteld door de aanvrager, vanwege mijn expertise op dit gebied. De samenwerking met andere experts en met het NCP NLQF gaat uitstekend. Het maken van een goede analyse kost altijd behoorlijk wat tijd, maar je merkt dat alle experts hun expertise graag inzetten ten behoeve van goede beoordelingen van de aanvragen”.

Share This