Afscheid directeur NCP NLQF Regina Kleingeld

Regina Kleingeld heeft in december 2016 afscheid genomen als directeur van het NCP NLQF. Hoe kijkt zij terug op bijna 5 jaar directeurschap en hoe ziet zij de toekomst van het NLQF voor zich?

 foto Regina Kleingeld L


Hoe kijk je terug op bijna 5 jaar directeurschap van het NCP NLQF?
‘Een van de belangrijkste opbrengsten is dat er nu een werkend NCP NLQF is. Aan de start, in 2012, bestond het NCP nog niet. Er moest een functionerend bureau worden ingericht, waarbij werknemers moesten worden aangetrokken, commissies ingesteld, processen worden ingericht. Dat is gelukt. Het NCP heeft het NLQF neergezet in Nederland. Het NLQF heeft een groeiende bekendheid en dat is fijn om te merken. Je wilt de ontwikkeling eigenlijk graag sneller doen verlopen dan mogelijk is, maar je ziet wel dat het NLQF steeds meer gebruikt als referentiekader voor niveaus, bijvoorbeeld ook in advertenties voor vacatures, zoals bij Zorgnetlimburg.nl. We moeten ons blijven realiseren dat het NLQF en andere instrumenten voor validering geen doel op zich zijn, maar middelen om te komen tot validering van kennis en vaardigheden van mensen. Je moet altijd goed voor ogen houden waar je het voor doet.’

Waar ben je trots op?
‘Ik heb het werken voor het NCP NLQF als een heel interessante en waardevolle periode ervaren, waarbij we van niets iets moesten maken en waar samenwerking met hele diverse partijen is ontstaan. De gedrevenheid van mensen en de rijkdom aan initiatieven voor leren en ontwikkelen zijn in mijn ogen van groot belang en ik ben er trots op dat het NCP NLQF daar ook deel van uitmaakt. Verder hebben we Nederland internationaal op de kaart gezet, vooral als het gaat om de inschaling van non-formele kwalificaties.’
Wat zijn in jouw ogen de belangrijkste ontwikkelingen geweest in je werk rondom implementatie van het NLQF in Nederland?
‘Allereerst het voor het voetlicht brengen van hoe non-formele kwalificaties kunnen worden ingeschaald in het NLQF en vertrouwen krijgen dat dit op een goede en verantwoorde manier gebeurt. Verder is de verbinding tussen verschillende instrumenten voor validering (EVC, NLQF, ECVET) tot stand brengen om het leren en ontwikkelen van mensen te faciliteren erg belangrijk geweest. Op die manier wordt het NLQF ook een echt arbeidsmarktinstrument.’

Voor welke uitdagingen staat het NCP NLQF in 2017?
‘Het zal spannend worden hoe de evaluatie van het NCP NLQF zal worden ingezet en wat deze oplevert. Andere uitdagingen zijn de continuïteit van het NCP waarborgen en het inschalen van non-formele kwalificaties op de hogere niveaus.’

Wat zijn jouw eigen ambities voor het komende jaar?
‘Ik blijf me inzetten voor leven lang leren. Het komende jaar geef ik dat vorm door me bij MBO Diensten sterk te maken voor de verdere ontwikkeling van de onderwijsroute in het erkennen van leer-werkervaring ofwel validering.’

Share This