Nieuwe samenstelling programmaraad NLQF

Programmaraadlid Jan van den Akker volgde Johan van Rens een aantal maanden geleden op als voorzitter van de programmaraad NLQF. Zo ontstond er een vacature die nu is ingevuld met de komst van Martin Mulder. Hij is  professor en hoofd van de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies bij Wageningen University.  

Deze leerstoelgroep verzorgt wetenschappelijk onderwijs over en verricht wetenschappelijk onderzoek naar de identificatie van de competenties die nodig zijn in het agro-food complex en de maatschappelijke context daarvan. Ook het ontwerp van competentiegerichte leerarrangementen en de analyse van de effecten daarvan zijn onderwerp van studie. 

Per 1 januari 2017 gaat Martin Mulder met pensioen.

Share This