Ontvankelijkheidscriteria validiteitsverzoek

Het aanvraagformulier validiteit wordt door het bureau van het NCP NLQF gescreend op volledigheid en beoordeelbaarheid én een aantal ontvankelijkheidscriteria. Indien er bestuurlijk-strategische vraagstukken zijn, worden deze voorgelegd aan de Programmaraad. Deze vraagstukken komen niet ter vergadering maar worden per e-mail afgehandeld.

De criteria luiden als volgt:

  • De aanvraag moet duidelijk en aantoonbaar bijdragen aan de doelen van het NLQF en EQF: het bevorderen van de arbeidsmobiliteit binnen en tussen lidstaten van de Europese Unie.
  • De aanvraag moet tot doel hebben inschaling van een kwalificatie in het NLQF.
  • Het dossier moet compleet zijn en onderbouwd met duidelijke verwijzingen naar relevante passages uit de bijlagen. Het aanvraagformulier validiteit moet zelfstandig leesbaar zijn voor de Commissie Kwaliteit.

Share This