Even kennismaken met: NLQF-expert Ton Vis

Ton Vis is tegenwoordig werkzaam als zelfstandig adviseur op het snijvlak van onderwijs en samenleving. Ook zijn werkzaamheden in verschillende beleids- en managementfuncties in en rond het onderwijs (als docent, bij een onderwijswerkgeversorganisatie, in het bedrijfsleven en bij de Onderwijsraad) bevonden zich op dat snijvlak. Dat past goed bij zijn werk voor het NLQF. Dat is immers opgezet ter ondersteuning van een leven lang leren om de arbeidsmobiliteit te bevorderen. En als gecertificeerd NVAO-auditor is hij goed thuis in het hoger onderwijs. Hij heeft audits uitgevoerd in uiteenlopende onderwijssectoren.

Ton

Hoe bent u betrokken geraakt bij het NLQF?

‘Van huis uit ben ik onderwijzer en daarna heb ik in de avonduren MO sociale pedagogiek gestudeerd. Vervolgens heb ik rechten gestudeerd aan de EUR. Sinds 2005 werk ik als zelfstandig adviseur onder de naam Edu-advies. Via contacten in mijn netwerk kwam ik in 2011 in aanraking met het NCP NLQF, dat toen net begon. Naast beoordeling van verschillende inschalingsverzoeken heb in de beginfase ook geadviseerd over juridische zaken, zoals de inrichting van de commissie van beroep en een klachtenregeling. Ook over de vraag hoe om te gaan met het beeldmerk NLQF heb ik vanuit mijn juridische achtergrond meegedacht.
In mijn verschillende functies bij de Onderwijsraad heb ik mij ook bezig gehouden met onderwerpen op het gebied van kwaliteitszorg, met name in het hoger onderwijs. Dit heeft zich voortgezet in mijn werkzaamheden als zelfstandig adviseur. Ik ben betrokken geweest bij veel auditcommissies van Hobéon en QANU. Het werken als expert voor het NCP NLQF lag dus voor de hand en inmiddels zijn er al heel wat dossiers gepasseerd.’

Wat vindt u de toegevoegde waarde van het NLQF?

‘NLQF draagt in belangrijke mate bij aan de transparantie en de vergelijkbaarheid van de niveaus van kwalificaties. Het Nederlandse onderwijslandschap wordt daardoor inzichtelijker. Niet alleen voor onderwijsvragers en -aanbieders, maar vooral ook voor de spelers op de arbeidsmarkt.
Die transparantie versterkt het civiel effect van kwalificaties. Er is geen sprake van een erkenning bij inschaling in het NLQF, maar een inschaling toont wel echt aan op welk niveau een kwalificatie zit. Het biedt ook internationaal mogelijkheden voor vergelijking. Je ziet ook dat er steeds meer belangstelling komt voor bijeenkomsten die NLQF organiseert voor aanbieders van kwalificaties. En dezelfde kracht op nationaal gebied geldt internationaal.’

Hoe bevalt het werk als NLQF-expert?

‘Er wordt heel efficiënt gewerkt. Je werkt met zijn tweeën aan een dossier en je kunt dus altijd terugvallen op de deskundigheid van anderen. Dat spreekt mij zeer aan. Ook de bijeenkomsten met experts twee keer per jaar zijn buitengewoon nuttig. Je kunt dan in gezamenlijkheid problemen bespreken, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met bepaalde descriptoren die bij verschillende niveaus vrij vergelijkbaar zijn. In het begin was het pionieren. Maar langzamerhand heeft de werkwijze van de NCP NLQF duidelijk vorm gekregen.’

Share This