Re-referencing NLQF: relateren NLQF aan EQF

De Raad van de Europese Unie heeft in 2017 de oorspronkelijke aanbeveling rondom het Europees kwalificatiekader voor leven lang leren (EQF) ingetrokken en vervangen door een nieuwe aanbeveling. Een van de aanbevelingen van de Raad is om de relatering van de niveaus van de nationale kwalificatiekaders aan de niveaus van het EQF wanneer relevant, opnieuw te bezien en te actualiseren. Het eerste vergelijkingsrapport van het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) met het EQF is in 2012 gepresenteerd aan en geaccepteerd door de EQF Advisory Group Deze groep wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de lidstaten, Europese Commissie, CEDEFOP en Europese sociale partners. Na vijf jaar ontwikkeling is het tijd om het referentieproces opnieuw te bekijken.

Drie nieuwe NLQF-inschalingen en drie validiteitsverzoeken gehonoreerd

Op 19 april 2018 werden de volgende drie nieuwe inschalingen vastgesteld door de Programmaraad NLQF:

  • Instructeur 3 van NOC*NSF: NLQF 3
  • Instructeur 4 van NOC*NSF: NLQF 4
  • Officier Korps Logistieke Dienst van Nederlandse Defensie Academie (NLDA): NLQF 6.

Zie voor een overzicht van alle ingeschaalde kwalificaties www.nlqf.nl/register.

Tevens werden de validiteitsverzoeken van de volgende organisaties gehonoreerd:

  • Vervoerscollege Venlo
  • Centrum Tandprotetiek
  • Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC).

Deze organisaties mogen nu kwalificaties indienen voor inschaling in het NQLF.

Opleidingssite Springest heeft aandacht voor NLQF

Springest is een website waar aanbieders van opleidingen hun trainingen, cursussen en opleidingen kunnen aanbieden. De site is bedoeld voor werkenden die ernaast willen leren. Ook Duitsland, België en Engeland hebben een website van Springest die voorziet in het opleidingenaanbod van het betreffende land.

Even kennismaken met NLQF-expert Minie Eising

Minie Eising is inmiddels meer dan 25 jaar actief als onderwijskundige, trainer en coach op het vlak van het opleiden en ontwikkelen van mensen. Ze heeft ervaring in verschillende branches zoals zorg en welzijn, horeca en toerisme, agrarische sector, automotive, bouw etc. Zij heeft projecten geleid voor O&O fondsen en kenniscentra rondom duurzame inzetbaarheid. Sinds 2017 werkt Minie deels als zelfstandige en deels als onderwijskundige bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid in Arnhem. Haar focus ligt op het vakbekwaam worden en blijven van mensen.

Kan NLQF ook gebruikt worden voor diplomawaardering?

Omdat het NCP NLQF vaak vragen binnenkrijgt over diplomawaardering hebben we in samenwerking met S-BB, Nuffic en DUO een document gemaakt dat duidelijk maakt met welke vraag over diplomawaardering je waar terecht kunt.

A+O start pilot rond NLQF-leermodules

Onlangs is op verzoek van opleidingsfonds A+O Metalektro een pilot gestart om leermodules voor zittende medewerkers te ontwikkelen volgens het NLQF. A+O subsidieert de realisatie van een aantal modules die specifiek voor de metalektrosector worden ontwikkeld. “We zien dat de ontwikkelingen in onze branche razendsnel gaan als gevolg van onder andere digitalisering en robotisering”, zegt Melanie Lancel, manager Ontwikkeling van A+O. “Voor zittende medewerkers is het daarom essentieel om via bij- en omscholing hun kennis up-to-date te houden.”

Webinar over NLQF terugkijken

Op 22 maart jl. organiseerde het Nationaal Coördinatiepunt NLQF een webinar waarin diverse vragen over het NLQF werden beantwoord. Hoe wordt het niveau van kwalificaties bepaald? Wat is de wettelijke status van het NLQF? Wat heb ik eraan als individu en als opleider of werkgever? Wat is de relatie met het Europese Kwalificatieraamwerk EQF? De adviseurs van het Nationaal Coördinatiepunt NLQF gingen tevens in op vragen die door deelnemers van het webinar werden ingestuurd.

300 deelnemers vieren 10 jaar EQF

Meer dan 300 mensen uit werkgevershoek, onderwijs en trainingsorganisaties namen deel aan de conferentie "The European Qualifications Framework: supporting learning, work and cross border mobility" op 15 en 16 maart jl. in Brussel. In verschillende publicaties worden de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar geduid: een infographic, brochure, leaflet en een overzicht en publicatie over alle afzonderlijke nationale raamwerken. Ook zijn er drie filmpjes: over het EQF en een leven lang leren, het EQF en de arbeidsmarkt en het EQF en grensoverschrijdende mobiliteit.

Voorlichtingsbijeenkomst en werksessie NLQF op 14 juni 2018

Op donderdag 14 juni 2018 is er van 10.00 - 12.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. Aansluitend is van 12.30 - 14.30 uur een werksessie waar instellingen die bezig zijn met een validiteitsverzoek of inschalingsverzoek ondersteuning kunnen krijgen.

Nieuw: infographic met feiten en cijfers NLQF

In deze factsheet vindt u feiten en cijfers over scholing in Nederland, over de opleidingen die inmiddels een NLQF-niveau hebben en over de beroepsbevolking waarvoor scholing en een leven lang leren van belang is.

Share This