Skip to main content

ACTUEEL

ACTUEEL

ACTUEEL

Nieuwsbrief ontvangen?

Duidelijkheid over opleidingsniveaus met NLQF! Voorlichtingsbijeenkomst NLQF | 26 september 2024

27 februari 2024

Op donderdag 26 september 2024 (10.00 - 12.30 uur) organiseert het NCP NLQF een voorlichtingsbijeenkomst (gratis) over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Deze bijeenkomst is voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden. Denk aan particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, examenbureaus en contractafdelingen van roc’s of hogescholen. Het voordeel van NLQF is dat vergelijking met andere - ook reguliere - opleidingen in binnen- en buitenland mogelijk wordt. We leggen uit hoe kwalificaties of opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen. Meer dan 70 opleiders werken al met NLQF-niveaus en er zijn al 265 kwalificaties ingeschaald! Bekijk het NLQF-register.

Mijlpaal: Eerste Kamer heeft wet NLQF aangenomen!

27 juni 2024

Dinsdag 25 juni is bekendgemaakt dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen. Er volgt nu nog een ondertekening door de koning en een publicatie in de Staatscourant. Dit betekent een grote stap vooruit voor het NLQF als instrument voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het inschalen van non-formele opleidingen gaat met de invoering van de wet een wettelijke taak worden. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2025.

Inzoomen op leeruitkomsten

11 juni 2024

NCP NLQF sloot 24 mei met zo’n 200 andere experts aan bij de workshop 'The shift to learning outcomes; Rhetoric or reality?' van Cedefop. Hierin werd het meest recente onderzoek naar de verschuiving naar leeruitkomsten toegelicht. Leeruitkomsten, die de basis vormen van de meeste Europese onderwijs- en opleidingssystemen, maakt onderwijs relevanter voor de behoeften van de arbeidsmarkt en individuen. Cedefop blijft voortbouwen op de discussies om het gebruik van leeruitkomsten voor verschillende doeleinden te analyseren. In een Europese werkgroep is de afgelopen twee jaar gewerkt aan een handleiding voor het uniform beschrijven van leeruitkomsten ten behoeve van nog betere vergelijkbaarheid. Deze handleiding zal ook terugkomen bij de verdiepende werksessie leeruitkomsten. Benieuwd wat je verder kan gebruiken bij het formuleren van leeruitkomsten? Meld je dan aan bij de werksessie op 17 oktober!”