NLQF geeft mensen meer mogelijkheden

Sportkoepel NOC*NSF heeft sinds 2014 zeven kwalificaties laten inschalen in het NLQF. Na zes jaar vindt bij NLQF altijd een herbeoordeling plaats om de kwaliteit en het ingeschaalde niveau van kwalificaties te borgen. NOC*NSF heeft kortgeleden zo’n herbeoordeling doorlopen. Jan Minkhorst, programmamanager van clubkaderontwikkeling, vertelt hierover. Ook gaat hij in op de meerwaarde van het NLQF voor werknemers.

Met meer vakgericht opleiden neemt belang niveauborging toe

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft twee inschalingen in het NLQF. Jules van Well, manager personeel en organisatie, legt uit waarom het CBL voor het inschalen van kwalificaties heeft gekozen en welke voordelen dit heeft voor werkgevers. “Wanneer praktijkonderwijs kan worden afgesloten met een CBL-diploma waarop een NLQF-niveau staat is dat zoveel waardevoller. Het garandeert een bepaald niveau.”

Internationale studie naar regionale kwalificatiekaders

Naast het European Qualification Framework (EQF) zijn er ook andere regionale kwalificatiekaders (RQF's) op de wereld. De European Training Foundation (ETF) bracht de laatste ontwikkelingen van  15 RQF's in kaart en onderzocht de haalbaarheid van een vergelijking met het EQF.  De studie ondersteunt de projectgroep van de EQF-adviesgroep. 

Gertrud van Erp: “NLQF is een van de instrumenten om een leven lang ontwikkelen te stimuleren”

De wereld om ons heen verandert snel door globalisering en internationalisering. Technologie verandert ons leven en werken. En dan hebben we het nog niet eens over de maatschappelijke uitdagingen zoals tekorten op de arbeidsmarkt, de energietransitie en natuurlijk corona. Dat biedt kansen, maar stelt het aanpassingsvermogen van mensen én organisaties op de proef. Werkgevers krijgen meer dan ooit te maken met uitdagingen zoals: het behoud van mensen, functiedifferentiatie, zij-instroom, doorstroom, uitstroom en het kwalificeren van mensen in deze snel veranderende tijden. Dat betekent een leven lang ontwikkelen.

Online voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 8 juni 2021

Op dinsdag 8 juni 2021 (10.00 - 12.00 uur) is er een online voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe kwalificaties of opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen. Het voordeel hiervan is dat vergelijking met andere - ook reguliere - opleidingen in binnen- en buitenland mogelijk wordt. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties dus vastleggen.Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Op deze manier kan het NLQF een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren stimuleren.

Opleidingen in de huisartsenzorg gebruiken NLQF

In december 2020 zijn de 1- en 2-jarige opleidingen tot praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) van Breederode Hogeschool ingeschaald op NLQF-niveau 6 en NLQF-niveau 5. Hiermee zijn de POH-opleidingen van Breederode Hogeschool de enige in Nederland die zijn ingeschaald op NLQF niveau. Breederode Hogeschool heeft zich gedurende het inschalingsproces hard gemaakt om ook de kwaliteit van de POH-opleidingen een injectie te geven.

Opleiding Registerpodologie ingeschaald op NLQF-niveau 6!

Afgelopen tijd is er achter de schermen bij de Academie voor Podologie (AvP) hard gewerkt aan de inschaling van de opleiding Registerpodologie op NLQF-niveau 6. Dat betekent dat is vastgesteld dat het niveau van deze non-formele of private opleiding vergelijkbaar is met het niveau van formele opleidingen, in dit geval een bacheloropleiding die ook is ingeschaald in NLQF 6. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Op deze manier kunnen diploma’s qua niveau met elkaar vergeleken worden.

Met NLQF optimaal inspelen op ontwikkeling eigen werknemers

Steeds meer bedrijven, branches en sectoren zoeken naar manieren om opleidingen te ontwikkelen die optimaal inspelen op de ontwikkeling van eigen werknemers. Zij hebben behoefte aan flexibiliteit in het onderwijs voor volwassenen. Zo ontwikkelde Bernhoven Ziekenhuis een opleiding met NLQF-niveau 6 die écht bijdraagt aan verbeteringen op de werkvloer. Tijdens ons NLQF-webinar voor HR-professionals en werkgevers op 22 maart jl. gingen we met Bernhoven in gesprek over de waarde die NLQF toevoegt aan private opleidingen: NLQF zorgt voor duidelijkheid over het niveau en voor civiel effect. Zo krijgen medewerkers een waardevol certificaat of diploma dat stimuleert om te blijven ontwikkelen!

Webinar 19 april 2021: Wat kan NLQF betekenen voor mbo en hbo?

In een live webinar op maandag 19 april 2021 (13.00 – 15.00 uur) gaan we in op het nut en de noodzaak van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. We richten ons tijdens dit webinar vooral op de contractpoten van hogescholen en roc's. Alle reguliere door de overheid erkende kwalificaties zijn al ingeschaald in het NLQF, maar dat geldt niet voor het contractonderwijs. Door inschaling in het NLQF kan meer duidelijkheid worden verschaft over het niveau van dit onderwijs. Zodat zowel werknemers als werkgevers weten waar een diploma of certificaat voor staat.

NLQF voegt waarde toe aan praktijkdiploma’s

NLQF KCH

KCH  vertelde tijdens de NLQF-voorlichtingsbijeenkomst op 11 maart 2021 over de keus voor het NLQF en de aanpak van de procedure. KCH levert examenproducten aan onder andere bedrijven en brancheorganisaties voor de detailhandel en logistiek. Daarnaast ondersteunen zij bij het opstellen van prestatiestandaarden die altijd gekoppeld zijn aan het beroep en de branche. Een aantal jaar geleden koos KCH om kwalificaties in te schalen bij het NCP NLQF. Els Kranen, onderwijskundige bij KCH, geeft aan waarom. “Wij werken vooral voor mensen waarbij het mbo soms net een brug te ver is qua theorie, zij komen in de praktijk veel beter tot hun recht. Wij willen ons hard maken voor deze medewerkers door het traject dat we aanbieden extra waarde mee te geven in de vorm van een waardevol diploma. Dit is voor deze groep enorm van belang.”

Share This