Aangescherpte Skills Agenda van de Europese Commissie

In het licht van de digitale en groene transities, de veranderende arbeidsmarkt en recentelijk de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt, heeft de Europese Commissie haar Skills Agenda aangescherpt. In antwoord op de genoemde ontwikkelingen heeft de Commissie op 1 juli 2020 een vijfjarenplan gepresenteerd om individuen en bedrijven te helpen meer en betere vaardigheden te ontwikkelen en in te zetten.

Annemarie Venemans nieuwe voorzitter Commissie Kwaliteit

Annemarie Venemans is de nieuwe voorzitter van de Commissie Kwaliteit. Zij was al actief bij het NCP NLQF als expert bij de beoordeling van inschalingsaanvragen en is dus goed ingevoerd in het NLQF. 

Eerste bevindingen impactanalyse NLQF

NIDAP, een onafhankelijk marktonderzoeksbureau, deed in opdracht van het NCP NLQF een impactanalyse. Hoe bekend is het NLQF en hoe staan partijen er tegenover? Zowel werkgevers, onderwijsinstellingen als werknemers/studenten zijn bevraagd.  

 

Nationale kwalificatiekaders zijn stevig verankerd

Het Europese kwalificatiekader (EQF) en de nationale kwalificatiekaders (NQF's) in heel Europa dragen al jaren bij aan het bouwen van bruggen tussen verschillende landen en onderwijs- en opleidingsstelsels. In totaal nemen 39 landen deel aan het EQF-proces.

Online werksessie leeruitkomsten formuleren

Op 1 december 2020 (10.00 tot 12.00 uur) biedt het Nationaal coördinatie punt NLQF een online werksessie leeruitkomsten formuleren aan. Tijdens deze werksessie wordt interactief besproken wat leeruitkomsten zijn, waarom werken met leeruitkomsten zoveel voordelen heeft en wordt er geoefend met het formuleren.

Civiele erkenning via NLQF is enorm belangrijk

Op 17 september 2020  stond er een voorlichtingsbijeenkomst van het NCP NLQF op het programma. Deze keer in een hybride vorm, met zowel fysiek (op gepaste afstand) als online veel geïnteresseerde deelnemers. Jan de Graaf van de Nederlandse Defensieacademie vertelde uit eigen ervaring hoe NLQF bijdraagt aan kwaliteit en civiele erkenning.

Voorlichtingsbijeenkomst op 26 november 2020 over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF

Op donderdag 26 november 2020 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe kwalificaties of opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen. Het voordeel hiervan is dat vergelijking met andere - ook reguliere - opleidingen in binnen- en buitenland mogelijk wordt. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties dus vastleggen.Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Op deze manier kan het NLQF een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren stimuleren.

Webinar op 29 oktober 2020: Wat kan NLQF betekenen voor mbo en hbo?

Het begrip NLQF (Nederlands Kwalificatieraamwerk) raakt steeds meer ingeburgerd in de wereld van onderwijs en arbeidsmarkt. En dat is postitief! Het instrument is bevordert de  arbeidsmobiliteit , zowel nationaal als internationaal. Hoe? Door het niveau van alle soorten kwalificaties inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Hoe gebeurt dat precies? Wat is de wettelijke status van het NLQF? Wat heb ik eraan als individu en als opleider of werkgever? Wat is de relatie met het Europese Kwalificatieraamwerk EQF?

NL leert door, ook met NLQF-ingeschaalde kwalificaties!

In de subsidieregeling 'NL leert door met inzet van scholing'  zijn ook scholingstrajecten die leiden tot een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie/diploma opgenomen!

Vanaf 1 oktober 2020, gaat het eerste aanvraagtijdvak open voor de tijdelijke subsidieregeling 'NL leert door met inzet van scholing' (NLLD-S).
Met deze tijdelijke regeling kunnen opleiders en opleiderscollectieven of samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers, door hen kosteloos online scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze subsidieregeling opengesteld.

Onderzoek NIDAP

Momenteel werken we samen met marktonderzoeksbureau NIDAP aan een onderzoek naar het gebruik en de bekendheid van het NLQF. We zijn op zoek naar werkgevers  die wat kunnen zeggen over NLQF en die willen deelnemen aan een korte enquête.

Link vragenlijst voor werkgevers

Het doel is dat het NLQF bekender wordt in Nederland en meer wordt gebruikt bij vacatures, het bepalen van opleidingsbeleid, of niveau-inschattingen van het eigen personeel. Aan de hand van dit onderzoek wordt er een advies opgesteld.

De vragenlijsten zijn zo ingericht dat iedereen deze kan invullen - u hoeft nog geen uitgebreide kennis van het NLQF te hebben - juist dan zijn we ook benieuwd naar uw mening.

Het invullen duurt maximaal 10 minuten.

Share This