Validiteit aanbieder

Vanaf 1 januari 2020 gaat een aantal punten met betrekking tot validiteit veranderen: gebruik daarom de nieuwste versies van het aanvraagformulier en handleidingen (versie januari 2020).

Op deze pagina vind je alle informatie over beoordeling van de validiteit van de eigenaar van de kwalificatie: hoe gaat het in z’n werk, wat wordt er van je verwacht en wat doet het Nationaal Coördinatiepunt Nederlands Kwalificatieraamwerk (NCP NLQF) voor jou?

Voorwaarde aanvraag validiteit
Ontvankelijkheidscriteria
Procedure beperkte validiteitstoets
Procedure NLQF-NRTO validiteitstoets
Procedure uitgebreide validiteitstoets
Relevante documenten

Voorwaarde aanvraag inschaling

De beoordeling van de validiteit van de aanbieder is voorwaardelijk om een aanvraag voor inschaling te kunnen indienen. De onderdelen die worden beoordeeld zijn, rechtspersoonlijkheid van de organisatie, eigendomsrecht van de kwalificatie, continuïteit van de organisatie en examinering. Indien de organisatie een van de onderstaande kwaliteitsborgingsystemen hanteert, vindt er een beperkte validiteitstoets plaats:

 • Accreditatie door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 • Toezicht door Inspectie van het Onderwijs
 • ISO 9001:2015
 • INK-model (met externe audit)
 • Toezicht op examinering door de Stichting Examenkamer
 • SNRO-keurmerk
 • Validering examens mbo

Sinds 2019 is het ook mogelijk een NLQF-NRTO of een NLQF-NIAZ validiteitstoets aan te vragen. Deze validiteitstoets is uitgebreider dan de beperkte validiteitstoets, maar minder uitgebreid dan de uitgebreide validiteitstoets. Om in aanmerking te komen voor deze validiteitstoets dien je over het NRTO-keurmerk te beschikken of een NIAZ-accreditatie te hebben. Er vindt een auditbezoek plaats gericht op de examinering.

Bij instellingen zonder een van de genoemde keurmerken vindt een uitgebreide validiteitstoets plaats met een auditbezoek gericht op verschillende aspecten.

 • De prijs voor de beperkte validiteitstoets bedraagt € 1.000,- exclusief BTW.
 • De prijs voor de NLQF-NRTO en NLQF-NIAZ validiteitstoets bedraagt € 2.000,- exclusief BTW.
 • De prijs voor de uitgebreide validiteitstoets bedraagt € 7.500,- exclusief BTW.

Ontvankelijkheidscriteria

Het aanvraagformulier validiteit wordt door het bureau van het NCP NLQF gescreend op volledigheid en beoordeelbaarheid én een aantal ontvankelijkheidscriteria. Indien er bestuurlijk-strategische vraagstukken zijn, legt NCP NLQF dat voor aan de Programmaraad. Deze vraagstukken komen niet ter vergadering en worden per e-mail afgehandeld.

De criteria luiden als volgt:

 • De aanvragende organisatie heeft de aanvraag validiteit aangekondigd.
 • De aanvraag moet duidelijk en aantoonbaar bijdragen aan de doelen van het NLQF en EQF: het bevorderen van de arbeidsmobiliteit binnen en tussen lidstaten van de Europese Unie.
 • De aanvraag moet tot doel hebben inschaling van een kwalificatie in het NLQF.
 • Het dossier moet compleet zijn en onderbouwd met duidelijke verwijzingen naar relevante passages uit de bijlagen.
 • Het aanvraagformulier validiteit moet zelfstandig leesbaar zijn voor de Commissie Kwaliteit.
 • De checklist, als onderdeel van het aanvraagformulier validiteit, moet zijn ingevuld.
 • Het aanvraagformulier moet zijn ondertekend door de aanvragende organisatie.

Procedure beperkte validiteitstoets

 1. De aanvrager dient de aanvraag in bij het NCP NLQF middels het Aanvraagformulier Validiteit. De aanvrager kan hierbij gebruikmaken van de Handleiding aanvraagformulier validiteit. Wij verzoeken je om je aanvraag (inclusief bijlages) te versturen naar: NCP NLQF, Postbus 1585, 5200 BP 's-Hertogenbosch. Daarnaast verzoeken wij je je aanvraag óók digitaal in te dienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 2. De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging.
 3. Het NCP NLQF controleert de aangeleverde documentatie op compleetheid. Wanneer de aanvraag niet compleet is, wordt deze teruggestuurd en heeft de aanvrager 14 dagen de tijd om de ontbrekende documenten aan te leveren.
 4. Op het moment dat het dossier compleet is, krijgt de aanvrager bericht over de datum waarop de beslissing ten aanzien van de validiteit van de organisatie verwacht kan worden. De aanvrager ontvangt dan tevens een factuur van € 1.000,- exclusief BTW.
 5. Het NCP NLQF beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en stuurt bij ontvankelijkheid de aanvraag door naar de Commissie Kwaliteit van het NCP NLQF.
 6. De Commissie Kwaliteit formuleert op basis van de aanvraag en het aangeleverde bewijsmateriaal een advies aan de Programmaraad over het vaststellen van de validiteit van de organisatie.
 7. Vaststelling of afwijzing van de validiteit van de organisatie wordt gedaan door de Programmaraad van het NCP NLQF. Een eventuele afwijzing gaat vergezeld van een toelichting. De aanvrager kan in beroep gaan tegen de beslissing van het NCP NLQF bij een Commissie van Beroep.
 8. De aanvrager wordt door het NCP NLQF geïnformeerd over het besluit van de Programmaraad.
 9. Na vaststelling van de validiteit van de organisatie door de Programmaraad kan de aanvrager een verzoek tot inschaling in het NLQF indienen.

Procedure NLQF-NRTO en NLQF-NIAZ validiteitstoets

 1. De aanvrager dient de aanvraag in bij het NCP NLQF middels het Aanvraagformulier validiteit. De aanvrager kan hierbij gebruikmaken van de Handleiding Aanvraagformulier Validiteit. Wij verzoeken je om je aanvraag (inclusief bijlages) te versturen naar: NCP NLQF, Postbus 1585, 5200 BP 's-Hertogenbosch. Daarnaast verzoeken wij je je aanvraag óók digitaal in te dienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 
 2. De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging.
 3. Het NCP NLQF controleert de aangeleverde documentatie op compleetheid. Wanneer de aanvraag niet compleet is, wordt deze teruggestuurd en heeft de aanvrager 14 dagen de tijd om de ontbrekende documenten aan te leveren.
 4. Op het moment dat het dossier compleet is krijgt de aanvrager bericht over de datum waarop de beslissing ten aanzien van de validiteit van de organisatie kan worden verwacht. De aanvrager ontvangt dan tevens een factuur van € 2.000,- exclusief BTW.
 5. Het NCP NLQF beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is.
 6. Het NCP NLQF plant een audit van een dagdeel waar de auditor het gesprek zal voeren. De audit richt zich op de criteria examinering van het NLQF.
 7. De auditor maakt hiervan een verslag en stuurt dit naar het NCP NLQF. Het verslag bevat een weergave van de bevindingen van de auditor gericht op de toetsing en verdieping van de antwoorden en onderliggende documenten zoals door de aanvrager zijn ingediend bij het NCP NLQF.
 8. Het NCP NLQF stuurt vervolgens het aanvraagformulier en het verslag van de auditor naar de Commissie Kwaliteit voor beoordeling.
 9. De Commissie Kwaliteit formuleert op basis van de aanvraag en het verslag van de auditor een advies aan de Programmaraad over het vaststellen van de validiteit van de organisatie.
 10. Vaststelling of afwijzing van de validiteit van de organisatie wordt gedaan door de Programmaraad van het NCP NLQF. Een eventuele afwijzing gaat vergezeld van een toelichting. De aanvrager kan in beroep gaan tegen de beslissing van het NCP NLQF bij een Commissie van Beroep.
 11. De aanvrager wordt door het NCP NLQF geïnformeerd over het besluit van de Programmaraad.
 12. Na vaststelling van de validiteit van de organisatie door de Programmaraad kan de aanvrager een verzoek tot inschaling in het NLQF indienen.

Procedure uitgebreide validiteitstoets

 1. De aanvrager dient de aanvraag in bij het NCP NLQF middels het Aanvraagformulier validiteit. De aanvrager kan hierbij gebruikmaken van de Handleiding Aanvraagformulier Validiteit. Wij verzoeken je om je aanvraag (inclusief bijlages) te versturen naar: NCP NLQF, Postbus 1585, 5200 BP 's-Hertogenbosch. Daarnaast verzoeken wij je je aanvraag óók digitaal in te dienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 2. De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging.
 3. Het NCP NLQF controleert de aangeleverde documentatie op compleetheid. Wanneer de aanvraag niet compleet is, wordt deze teruggestuurd en heeft de aanvrager 14 dagen de tijd om de ontbrekende documenten aan te leveren.
 4. Op het moment dat het dossier compleet is, krijgt de aanvrager bericht over de datum waarop het auditbezoek op locatie zal plaatsvinden en over de datum waarop de beslissing ten aanzien van de validiteit van de organisatie kan worden verwacht. De aanvrager ontvangt dan tevens een factuur van € 7.500,- exclusief BTW.
 5. Het NCP NLQF beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en stuurt de aanvraag door naar de Commissie Kwaliteit van het NCP NLQF.
 6. De Commissie Kwaliteit beoordeelt het dossier en formuleert welke aandachtspunten er zijn en welke vragen beantwoord dienen te worden tijdens het auditbezoek. Deze aandachtspunten en vragen worden samen met het aanvraagformulier en bijbehorend bewijsmateriaal doorgegeven aan de auditoren van het NCP NLQF.
 7. De auditoren van het NCP NLQF informeren de aanvrager over de onderwerpen die tijdens het auditbezoek zeker aan bod zullen komen.
 8. De aanvrager wordt gedurende één dagdeel tot een dag bezocht door een auditor (inhoud) en een secretaris (proces) van het NCP NLQF.
 9. De auditoren van het NCP NLQF rapporteren de bevindingen uit het auditbezoek aan de Commissie Kwaliteit.
 10. De Commissie Kwaliteit formuleert op basis van de aanvraag, het aangeleverde bewijsmateriaal en de rapportage van het auditbezoek een advies aan de Programmaraad over het vaststellen van de validiteit van de organisatie.
 11. Vaststelling of afwijzing van de validiteit van de organisatie wordt gedaan door de Programmaraad van het NCP NLQF. Een eventuele afwijzing gaat vergezeld van een toelichting. De aanvrager kan in beroep gaan tegen de beslissing van het NCP NLQF bij een Commissie van Beroep.
 12. De aanvrager wordt door het NCP NLQF geïnformeerd over het besluit van de Programmaraad.
 13. Na vaststelling van de validiteit van de organisatie door de Programmaraad kan de aanvrager een verzoek tot inschaling in het NLQF indienen.

Overzicht validiteitstoetsenVEMBO

Relevante documenten

Onderstaande documenten zijn te vinden bij Downloads:

 • Aanvraagformulier Validiteit
 • Handleiding aanvraagformulier validiteit
 • Substantiële wijzigingen
 • Klachten en bezwaren in relatie tot examinering
 • Procedure herbeoordeling validiteit
 • Ontvankelijkheidscriteria
 • NLQF-inschaling voor bekostigde instellingen met private activiteiten
 • Handreiking toezicht en validiteit