Validiteit aanbieder

Op deze pagina vindt u alle informatie over beoordeling van de validiteit van de eigenaar van de kwalificatie: wat is het, hoe gaat het in z’n werk, wat wordt er van u verwacht en wat doet het Nationaal Coördinatiepunt Nederlands Kwalificatieraamwerk (NCP NLQF) voor u?

Voorwaarde aanvraag inschaling
Ontvankelijkheidscriteria
Procedure beperkte validiteitstoets
Procedure uitgebreide validiteitstoets
Relevante documenten

Voorwaarde aanvraag inschaling

De beoordeling van de validiteit van de aanbieder is voorwaardelijk om een aanvraag voor inschaling te kunnen indienen. De onderdelen die worden beoordeeld zijn, rechtspersoonlijkheid van de organisatie, eigendomsrecht van de kwalificatie, continuïteit van de organisatie en examinering. Indien de organisatie een van de onderstaande kwaliteitsborgingsystemen hanteert, vindt er een beperkte validiteitstoets plaats:

 • Accreditatie door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 • Toezicht door Inspectie van het Onderwijs
 • ISO 9001:2008/2015
 • INK-model (met externe audit)
 • Toezicht op examinering door de Stichting Examenkamer

Indien dit niet het geval is, vindt er een uitgebreide validiteitstoets plaats. Dit betekent dat er aanvullend een instellingsaudit plaatsvindt.

 • De prijs voor de beperkte validiteitstoets bedraagt € 1000,- exclusief BTW.
 • De prijs voor de uitgebreide validiteitstoets bedraagt € 7500,- exclusief BTW.

Ontvankelijkheidscriteria

Het aanvraagformulier validiteit wordt door het bureau van het NCP NLQF gescreend op volledigheid en beoordeelbaarheid én een aantal ontvankelijkheidscriteria. Indien er bestuurlijk-strategische vraagstukken zijn, worden deze voorgelegd aan de Programmaraad. Deze vraagstukken komen niet ter vergadering maar worden per e-mail afgehandeld.

De criteria luiden als volgt:

 • De aanvraag moet duidelijk en aantoonbaar bijdragen aan de doelen van het NLQF en EQF: het bevorderen van de arbeidsmobiliteit binnen en tussen lidstaten van de Europese Unie.
 • De aanvraag moet tot doel hebben inschaling van een kwalificatie in het NLQF.
 • Het dossier moet compleet zijn en onderbouwd met duidelijke verwijzingen naar relevante passages uit de bijlagen. Het aanvraagformulier validiteit moet zelfstandig leesbaar zijn voor de Commissie Kwaliteit.

Procedure beperkte validiteitstoets

 1. De aanvrager dient de aanvraag in bij het NCP NLQF middels het Aanvraagformulier Validiteit. De aanvrager kan hierbij gebruikmaken van de Handleiding aanvraagformulier validiteit. Wij verzoeken u om uw aanvraag (inclusief bijlages) in drievoud te versturen naar: NCP NLQF, Postbus 1585, 5200 BP 's-Hertogenbosch. Daarnaast verzoeken wij u uw aanvraag óók digitaal in te dienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 2. De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging.
 3. Het NCP NLQF controleert de aangeleverde documentatie op compleetheid. Wanneer de aanvraag niet compleet is, wordt deze teruggestuurd en heeft de aanvrager 14 dagen de tijd om de ontbrekende documenten aan te leveren.
 4. Op het moment dat het dossier compleet is, krijgt de aanvrager bericht over de datum waarop de beslissing ten aanzien van de validiteit van de organisatie verwacht kan worden. De aanvrager ontvangt dan tevens een factuur van € 1000,- exclusief BTW.
 5. Het NCP NLQF beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en stuurt de aanvraag door naar de Commissie Kwaliteit van het NCP NLQF.
 6. De Commissie Kwaliteit formuleert op basis van de aanvraag en het aangeleverde bewijsmateriaal een advies aan de Programmaraad over het vaststellen van de validiteit van de organisatie.
 7. Vaststelling of afwijzing van de validiteit van de organisatie wordt gedaan door de Programmaraad van het NCP NLQF. Een eventuele afwijzing gaat vergezeld van een toelichting. De aanvrager kan in beroep gaan tegen de beslissing van het NCP NLQF bij een Commissie van Beroep.
 8. De aanvrager wordt door het NCP NLQF geïnformeerd over het besluit van de Programmaraad.
 9. Na vaststelling van de validiteit van de organisatie door de Programmaraad kan de aanvrager een verzoek tot inschaling in het NLQF indienen.

Procedure uitgebreide validiteitstoets

 1. De aanvrager dient de aanvraag in bij het NCP NLQF middels het Aanvraagformulier validiteit. De aanvrager kan hierbij gebruikmaken van de Handleiding Aanvraagformulier Validiteit. Wij verzoeken u om uw aanvraag (inclusief bijlages) in drievoud te versturen naar: NCP NLQF, Postbus 1585, 5200 BP 's-Hertogenbosch. Daarnaast verzoeken wij u uw aanvraag óók digitaal in te dienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 2. De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging.
 3. Het NCP NLQF controleert de aangeleverde documentatie op compleetheid. Wanneer de aanvraag niet compleet is, wordt deze teruggestuurd en heeft de aanvrager 14 dagen de tijd om de ontbrekende documenten aan te leveren.
 4. Op het moment dat het dossier compleet is, krijgt de aanvrager bericht over de datum waarop het locatiebezoek zal plaatsvinden en over de datum waarop de beslissing ten aanzien van de validiteit van de organisatie kan worden verwacht. De aanvrager ontvangt dan tevens een factuur van € 7500,- exclusief BTW.
 5. Het NCP NLQF beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en stuurt de aanvraag door naar de Commissie Kwaliteit van het NCP NLQF.
 6. De Commissie Kwaliteit beoordeelt het dossier en formuleert welke aandachtspunten er zijn en welke vragen beantwoord dienen te worden tijdens de instellingsaudit. Deze aandachtspunten en vragen worden samen met het aanvraagformulier en bijbehorend bewijsmateriaal doorgegeven aan de auditoren van het NCP NLQF.
 7. De auditoren van het NCP NLQF informeren de aanvrager over de onderwerpen die tijdens de instellingsaudit zeker aan bod zullen komen.
 8. De aanvrager wordt gedurende één dagdeel tot een dag bezocht door een auditor (inhoud) en een secretaris (proces) van het NCP NLQF.
 9. De bevindingen uit de instellingsaudit rapporteren de auditoren van het NCP NLQF aan de Commissie Kwaliteit.
 10. De Commissie Kwaliteit formuleert op basis van de aanvraag, het aangeleverde bewijsmateriaal en de rapportage van de instellingsaudit een advies aan de Programmaraad over het vaststellen van de validiteit van de organisatie.
 11. Vaststelling of afwijzing van de validiteit van de organisatie wordt gedaan door de Programmaraad van het NCP NLQF. Een eventuele afwijzing gaat vergezeld van een toelichting. De aanvrager kan in beroep gaan tegen de beslissing van het NCP NLQF bij een Commissie van Beroep.
 12. De aanvrager wordt door het NCP NLQF geïnformeerd over het besluit van de Programmaraad.
 13. Na vaststelling van de validiteit van de organisatie door de Programmaraad kan de aanvrager een verzoek tot inschaling in het NLQF indienen.

Relevante documenten

Onderstaande documenten zijn te vinden bij Downloads:

 • Aanvraagformulier Validiteit
 • Handleiding aanvraagformulier validiteit
 • Substantiële wijzigingen
 • Klachten en bezwaren in relatie tot examinering
 • Procedure herbeoordeling validiteit
 • Ontvankelijkheidscriteria
 • NLQF-inschaling voor bekostigde instellingen met private activiteiten
 • Handreiking toezicht en validiteit