Procedure NRTO-, NIAZ-, CPION of ISO 9001 kwaliteitslabel

Indien jouw organisatie een NRTO-, NIAZ-, CPION- of ISO 9001 kwaliteitslabel heeft, dien je de volgende stappen te doorlopen voor een aanvraag validiteit NLQF.

Stappen

 • Jouw organisatie dient de aanvraag in bij het NCP NLQF via https://aanvragen.nlqf.nl/.
 • Het NCP NLQF beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en stuurt bij ontvankelijkheid de aanvraag door naar de Commissie Kwaliteit van het NCP NLQF.
 • Op het moment dat het dossier compleet en ontvankelijk is, krijgt de aanvrager bericht over de datum waarop de beoordeling ten aanzien van de validiteit van de organisatie verwacht kan worden.
 • De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging en een factuur van € 2.000,- exclusief BTW.
 • Het NCP NLQF plant een audit van een dagdeel waar de auditor het gesprek zal voeren. De audit richt zich op de criterium examinering van het NLQF.
 • De auditor van het NCP NLQF rapporteert de bevindingen uit het auditbezoek aan de Commissie Kwaliteit. 
 • Het NCP NLQF stuurt vervolgens het aanvraagformulier en het verslag van de auditor naar de Commissie Kwaliteit voor beoordeling.
 • De Commissie Kwaliteit formuleert op basis van de aanvraag en het verslag van de auditor een advies aan de Programmaraad over het vaststellen van de validiteit van de organisatie.
 • Goedkeuring of afwijzing van de validiteit van de organisatie wordt gedaan door de Programmaraad van het NCP NLQF. Een eventuele afwijzing gaat vergezeld van een toelichting. De aanvrager kan in beroep gaan tegen de beslissing van het NCP NLQF bij een Commissie van Beroep.
 • De aanvrager wordt door het NCP NLQF geïnformeerd over het besluit van de Programmaraad.
 • Na goedkeuring van de validiteit van de organisatie door de Programmaraad kan de aanvrager een verzoek tot inschaling in het NLQF indienen