Procedure uitgebreide validiteitstoets

Indien jouw organisatie niet in het bezit is van een door het NLQF erkend keurmerk, dien je de volgende stappen te doorlopen voor een aanvraag validiteit NLQF. 

Stappen

 • De aanvragende organisatie dient de aanvraag in bij het NCP NLQF  via https://aanvragen.nlqf.nl/
 • Het NCP NLQF beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en in behandeling kan worden genomen de Commissie Kwaliteit van het NCP NLQF.
 • Op het moment dat het dossier compleet en ontvankelijk is, krijgt de aanvrager bericht over de datum waarop de beoordeling ten aanzien van de validiteit van de organisatie verwacht kan worden.
 • De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging en een factuur van € 7.500,- exclusief BTW.
 • Het NCP NLQF plant een audit van een dagdeel waar de auditor het gesprek zal voeren. De audit richt zich op alle criteria van het NLQF.
 • De aanvrager wordt gedurende één dagdeel tot een dag bezocht door twee auditoren van het NCP NLQF.
 • De auditoren van het NCP NLQF rapporteren de bevindingen uit het auditbezoek aan de Commissie Kwaliteit.
 • De Commissie Kwaliteit formuleert op basis van de rapportage van het auditbezoek een advies aan de Programmaraad over het vaststellen van de validiteit van de organisatie.
 • Goedkeuring of afwijzing van de validiteit van de organisatie wordt gedaan door de Programmaraad van het NCP NLQF. Een eventuele afwijzing gaat vergezeld van een toelichting. De aanvrager kan in beroep gaan tegen de beslissing van het NCP NLQF bij een Commissie van Beroep.
 • De aanvrager wordt door het NCP NLQF geïnformeerd over het besluit van de Programmaraad.
 • Na goedkeuring van de validiteit van de organisatie door de Programmaraad kan de aanvrager een verzoek tot inschaling in het NLQF indienen.