Deadlines voor indiening validiteits- en inschalingsverzoeken

De deadlines voor indiening van validiteits- en inschalingsverzoeken NLQF in 2020/2021 zijn bekend. Deze data zijn gekoppeld aan de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit en Commissie Inschaling.

Dossiers moeten compleet en beoordeelbaar worden ingediend om binnen de aangegeven vergadercyclus te kunnen worden behandeld. Mocht een dossier niet compleet zijn dan gaat het terug naar de aanvrager en is behandeling in de eerstvolgende vergadering niet gegarandeerd. E.e.a. vindt uiteraard in overleg plaats.

De inlevertermijnen voor validiteitsaanvragen zijn voor 2020/2021 als volgt:
Uiterste inleverdatum Vergadering Commissie Kwaliteit Data besluitvorming door Programmaraad
3 november 2020 17 november 2020 10 december 2020
5 januari 2021 19 januari 2021 11 februari 2021
9 maart 2021 23 maart 2021 20 april 2021
11 mei 2021 25 mei 2021 22 juni 2021
9 september 2021 23 september 2021 12 oktober 2021
2 november 2021 16 november 2021 14 december 2021
De inlevertermijnen voor inschalingsverzoeken zijn voor 2020/2021 als volgt:
Uiterste inleverdatum   Vergadering Commissie Inschaling Data besluitvorming door Programmaraad
8 oktober 2020 19 november 2020 10 december 2020
9 december 2020 20  januari 2021 11 februari 2021
10 februari 2021 24 maart 2021 20 april 2021
14 april 2021 26 mei 2021 22 juni 2021
11 augustus 2021 22 september 2021 12 oktober 2021
6 oktober 2021 17 november 2021 14 december 2021