Deadlines voor indiening validiteits- en inschalingsverzoeken

Hieronder vind je de deadlines voor indiening van validiteits- en inschalingsverzoeken NLQF in 2022. Deze data zijn gekoppeld aan de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit en Commissie Inschaling.

Dossiers moeten compleet en beoordeelbaar worden ingediend om binnen de aangegeven vergadercyclus te kunnen worden behandeld. Mocht een dossier niet compleet zijn dan gaat het terug naar de aanvrager en is behandeling in de eerstvolgende vergadering niet gegarandeerd. E.e.a. vindt uiteraard in overleg plaats.

De inlevertermijnen voor validiteitsaanvragen zijn voor 2021/1e helft 2022 als volgt:
Uiterste inleverdatum Vergadering Commissie Kwaliteit Data besluitvorming door Programmaraad
 4 januari 2022 18 januari 2022 8 februari 2022
 8 maart 2022  22 maart 2022 12 april 2022
 17 mei 2022  31 mei 2022 21 juni 2022
30 augustus 2022 13 september 2022 4 oktober 2022
25 oktober 2022 8 november 2022 30 november 2022
De inlevertermijnen voor inschalingsverzoeken zijn voor 2021/1e helft 2022 als volgt:
Uiterste inleverdatum   Vergadering Commissie Inschaling Data besluitvorming door Programmaraad
 8 december 2021 19 januari 2022 8 februari 2022
 9 februari 2022 23 maart 2022 12 april 2022
 20 april 2022 1 juni 2022 21 juni 2022
3 augustus 2022 14 september 2022 4 oktober 2022
28 september 2022 9 november 2022 30 november 2022