Skip to main content

Deadlines voor indiening validiteits- en inschalingsverzoeken

Hieronder vind je de deadlines voor indiening van validiteits- en inschalingsverzoeken NLQF in 2023/2024. Deze data zijn gekoppeld aan de vergaderingen van de Commissie Validiteit en Commissie Inschaling.

Dossiers moeten compleet en beoordeelbaar worden ingediend om binnen de aangegeven vergadercyclus te kunnen worden behandeld. Mocht een dossier niet compleet zijn dan gaat het terug naar de aanvrager en is behandeling in de eerstvolgende vergadering niet gegarandeerd. E.e.a. vindt uiteraard in overleg plaats.

Als uw aanvraag validiteit een uitgebreide validiteitstoets betreft dan gelden de genoemde deadlines niet. Dan wordt in overleg met u en de auditoren bekeken op welke termijn een auditbezoek kan plaatsvinden. De vergaderdatum van de Commissie Validiteit die daar het meest dichtbij zit, wordt dan aangehouden

Inleverdata validiteitsaanvragen 2023/2024

Uiterste inleverdatumVergadering Commissie ValiditeitBesluitvorming Programmaraad
29 augustus 2023
12 september 2023

3 oktober 2023

31 oktober 2023
15 november 2023

5 december 2023

1 januari 2024
15 januari 2024

6 februari 2024

5 maart 2024
19 maart 2024

9 april 2024

14 mei 2024
28 mei 2024

18 juni 2024

Inleverdata inschalingsverzoeken 2023/2024

Uiterste inleverdatumVergadering Commissie InschalingBesluitvorming Programmaraad
19 juli 2023
13 september 2023

3 oktober 2023

20 september 2023
15 november 2023

5 december 2023

22 november 2023
17 januari 2024

6 februari 2024

24 januari 2024
20 maart 2024

9 april 2024

3 april 2024
29 mei 2024

18 juni 2024