Skip to main content

Deadlines voor indiening validiteits- en inschalingsverzoeken

Hieronder vind je de deadlines voor indiening van validiteits- en inschalingsverzoeken NLQF in 2024/2025. Deze data zijn gekoppeld aan de vergaderingen van de Commissie Validiteit en Commissie Inschaling.

Dossiers moeten compleet en beoordeelbaar worden ingediend om binnen de aangegeven vergadercyclus te kunnen worden behandeld. Mocht een dossier niet compleet zijn dan gaat het terug naar de aanvrager en is behandeling in de eerstvolgende vergadering niet gegarandeerd. E.e.a. vindt uiteraard in overleg plaats.

Inleverdata validiteit-/inschalingsverzoeken vanaf 1 augustus 2024

Vanaf 1 augustus 2024 passen we onze werkwijze en tarieven aan. Een van de belangrijkste verandering is dat een validiteitsaanvraag tegelijk start met de eerste inschalingsaanvraag. Deze kunnen niet meer los van elkaar plaatsvinden. Hieronder vind je de planning van de cycli voor 2024/2025:

CYCLUS 4 (2024)
 • Uiterste inleverdatum

 • Vergadering Commissie Validiteit

 • Vergadering Commissie Inschaling

 • Besluitvorming Programmaraad

 • 12 augustus 2024

 • 10 september 2024

 • 9 oktober 2024

 • 29 oktober 2024

CYCLUS 5 (2024)
 • Uiterste inleverdatum

 • Vergadering Commissie Validiteit

 • Vergadering Commissie Inschaling

 • Besluitvorming Programmaraad

 • 16 september 2024

 • 15 oktober 2024

 • 13 november 2024

 • 10 december 2024

CYCLUS 1 (2025)
 • Uiterste inleverdatum

 • Vergadering Commissie Validiteit

 • Vergadering Commissie Inschaling

 • Besluitvorming Programmaraad

 • 11 november 2024

 • 9 december 2024

 • 15 januari 2025

 • 4 februari 2025

CYCLUS 2 (2025)
 • Uiterste inleverdatum

 • Vergadering Commissie Validiteit

 • Vergadering Commissie Inschaling

 • Besluitvorming Programmaraad

 • 13 januari 2025

 • 11 februari 2025

 • 12 maart 2025

 • 8 april 2025

CYCLUS 3 (2025)
 • Uiterste inleverdatum

 • Vergadering Commissie Validiteit

 • Vergadering Commissie Inschaling

 • Besluitvorming Programmaraad

 • 24 maart 2025

 • 22 april 2025

 • 21 mei 2025

 • 17 juni 2025

CYCLUS 4 (2025)
 • Uiterste inleverdatum

 • Vergadering Commissie Validiteit

 • Vergadering Commissie Inschaling

 • Besluitvorming Programmaraad

 • 11 augustus 2025

 • 9 september 2025

 • 8 oktober 2025

 • 4 november 2025

CYCLUS 5 (2025)
 • Uiterste inleverdatum

 • Vergadering Commissie Validiteit

 • Vergadering Commissie Inschaling

 • Besluitvorming Programmaraad

 • 15 september 2025

 • 14 oktober 2025

 • 12 november 2025

 • 9 december 2025