Deadlines voor indiening validiteits- en inschalingsverzoeken

Hieronder vind je de deadlines voor indiening van validiteits- en inschalingsverzoeken NLQF in 2022/2023. Deze data zijn gekoppeld aan de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit en Commissie Inschaling.

Dossiers moeten compleet en beoordeelbaar worden ingediend om binnen de aangegeven vergadercyclus te kunnen worden behandeld. Mocht een dossier niet compleet zijn dan gaat het terug naar de aanvrager en is behandeling in de eerstvolgende vergadering niet gegarandeerd. E.e.a. vindt uiteraard in overleg plaats.

Als uw aanvraag validiteit een uitgebreide validiteitstoets betreft dan gelden de genoemde deadlines niet. Dan wordt in overleg met u en de auditoren bekeken op welke termijn een auditbezoek kan plaatsvinden. De vergaderdatum van de Commissie Kwaliteit die daar het meest dichtbij zit, wordt dan aangehouden

Inleverdata validiteitsaanvragen 2022/2023

Uiterste inleverdatumVergadering Commissie KwaliteitBesluitvorming Programmaraad
3 januari 2023
16 januari 2023

7 februari 2023

7 maart 2023
21 maart 2023

11 april 2023

16 mei 2023
31 mei 2023

20 juni 2023

29 augustus 2023
12 september 2023

3 oktober 2023

31 oktober 2023
14 november 2023

5 december 2023

Inleverdata inschalingsverzoeken 2022/2023

Uiterste inleverdatumVergadering Commissie InschalingBesluitvorming Programmaraad
9 december 2022
20 januari 2023

7 februari 2023

25 januari 2023
22 maart 2023

11 april 2023

5 april 2023
31 mei 2023

20 juni 2023

19 juli 2023
13 september 2023

3 oktober 2023

20 september 2023
15 november 2023

5 december 2023

© 2022 NLQF | Alle rechten voorbehouden. Het NCP NLQF wordt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door CINOP. Deze website is mede gefinancierd met subsidie van de Europese Commissie