Skip to main content

INSCHALING

INSCHALING

INSCHALING

Uitleg procedure NLQF

Als je een kwalificatie wilt inschalen in het NLQF-register doe je dit door een aanvraag in te dienen. De aanvraag bestaat uit onderbouwing in drie delen: descriptoren, 400 uurgrens/arbeidsmarkt-relevantie en examinering (leeruitkomsten).

Procedure

De procedure van inschaling bestaat uit twee stappen.

  1. Aanvraag validiteit van de organisatie
  2. Aanvraag van inschaling

Hier lees je meer over de eerste stap: Aanvraag validiteit en over de tweede stap Aanvraag inschaling.

Let op: aangepaste werkwijze en tarieven per 1 augustus 2024.

Benieuwd naar het hele proces? Jessica loopt in dit filmpje door de gehele procedure.

Proces

De procedure van het inschalen in het NLQF begint met een aanvraag validiteit, is dat gelukt dan volgt een aanvraag inschaling. Een validiteitsaanvraag blijft zes jaar geldig en in die zes jaar kun je dus zoveel kwalificaties indienen als je wilt. Beide aanvragen gaan volledig digitaal in een omgeving die je stapsgewijs door het proces begeleidt. 

Duidelijke informatie

Als organisatie verstrek je de gevraagde informatie en documentatie. Op basis daarvan wordt de aanvraag beoordeeld. Het is dus heel belangrijk de vragen goed en concreet te onderbouwen en te verwijzen naar relevante bijlagen en bewijsmateriaal. 

Kwaliteitsslag

Het NCP kan op verzoek een conceptaanvraag tegenlezen en feedback geven voor dat de aanvraag formeel wordt ingediend. Dan heb je de eerste kwaliteitsslag al te pakken. Na formele indiening krijg je een bevestiging van ontvangst. Als de aanvraag voldoet, ontvankelijk is, dan ontvang je ook een datum wanneer je het besluit ten aanzien van de aanvraag kunt verwachten. Je ontvangt na indiening van de aanvragen dan ook een factuur. Wil je weten wat de kosten zijn? Bekijk het overzicht met de verschillende aanvragen. 

Screening

Daarna volgt er een screening door onafhankelijke professionals. Voor validiteit is dat de Commissie Validiteit eventueel voorafgegaan door een auditor, voor inschaling zijn dat Experts en daarna de Commissie Inschaling. 

Besluit

Als de screening positief is, beoordeelt de Programmaraad de aanvraag en krijg je het besluit te horen.