Leven Lang Leren

Leven Lang Leren

pdf-icon Brief_Bussemaker_en_Asscher_LLL_2014

Kamerstuk 30_012, nr. 41

pdf-icon Brief Bussemaker en Asscher LLL 2014

Brief Bussemaker en Asscher Leven Lang Leren 689740

pdf-icon  Effectief en efficient opleiden

OC Rendement 6/7 Tijs Pijls 2015

pdf-icon  Van bedrijfsleven kan het onderwijs...                          

Financieele Dagblad Joost Steins Bisschop en Marijke van Moll 2015

pdf-icon Wetgeving belemmert maatwerk in onderwijs

Financieele Dagblad Ria van 't Klooster 2015

pdf-icon Leven_lang_leren_brief_Bussemaker_kst_30012_nr_52

Leven Lang leren voortgang pilots flexiblilisering Kamerstuk 30012 nr. 52 2015

pdf-icon Brief Asscher arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden Kamerstuk 25883-256 2015

 pdf-icon Leren in het funderend onderwijs van de toekomst

Briefadvies van de SER aan Platform Onderwijs 2032 (juni 2015)

pdf-icon Ser verslag dialoogbijeenkomsten (oktober 2015)

Hoe leren wij in de toekomst? Verslag van de SER-dialoogbijeenkomsten over leren in de toekomst

pdf-icon Leven Lang Leren brief Bussemaker kst 30012 nr. 55

Actielijnen om de leercultuur in Nederland te versterken en bijlage over maatwerk en Validering EVC

pdf icon Vakmanschap voortdurend in beweging

Samenvatting Rapport onderwijsraad 2016

pdf icon Voortgangsrapportage over het belang van een leven lang leren

Kamerbrief ministerie OCW september 2016

pdf icon Toelichting SER OECD Skills Strategie Nederland

Toelichting door SER op nationale skills strategie 2016

pdf icon Diplomawaardering: bij welk loket moet ik zijn?

In dit document staat welke organisaties zich in Nederland bezig houden met diplomawaardering en via een beslisboom wordt duidelijk waar je moet zijn voor welke vraag.

pdf icon Kamerbrief leven lang ontwikkelen | september 2018

Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. In deze kamerbrief de hoofdlijnen van de aanpak.