Skip to main content

Programmaraad

De Programmaraad is verantwoordelijk voor alle besluiten en procedures ten aanzien van validiteit en inschaling van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties
De leden van de Programmaraad zijn:

 

Marieke Abbink

Expertise

Marieke Abbink heeft de afgelopen vijfentwintig jaar bij diverse organisaties gewerkt met als rode draad de ontwikkeling en selectie van talent. Ze begon haar carrière in commerciële bedrijven en maakte toen de stap naar meer maatschappelijke organisaties. Ze werkte de afgelopen zes jaar als directeur van RBO en EVC Dienstencentrum en zag vanuit die positie de uitdagingen die er spelen op het gebied van ontwikkelen en certificeren van verschillende doelgroepen. Begin 2020 is ze algemeen directeur van New Energy Coalition, die zet zich in voor een slimme energietransitie. Bij NEC zijn onderzoek en onderwijs belangrijke pijlers. Deze organisatie is continu aan het zoeken naar nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de energiemarkt. Kortom, een internationale omgeving waar leren en ontdekken centraal staan.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

"De Nederlandse arbeidsmarkt is steeds meer een open arbeidsmarkt met grote diversiteit. Deze steeds sneller veranderende omgeving vraagt flexibiliteit van mensen en organisaties. NLQF helpt in de veranderende (Europese) arbeidsmarkt om mobiliteit te bevorderen. Het is een mooi instrument om transparantie in de opleidings- en trainingsmarkt te vergroten en geeft houvast en borging in deze dynamische omgeving."

Hermann van Holt

voorzitter

Expertise

Hermann van Holt is sinds 1 juli 2013 directeur van Sardes. Daarvoor was hij jarenlang actief in de driehoek overheid, onderwijs en bedrijfsleven, onder andere als directeur van CINOP, directeur van verschillende (branche)kenniscentra en senior adviseur (projectleider) in diverse grote (internationale) projecten. Hermann is betrokken bij diverse strategische projecten vaak als procesmanager, moderator en als onafhankelijk voorzitter. Hermann is ruim 35 jaar actief in de wereld van leren en ontwikkelen van mensen en organisaties. Hij was betrokken bij de oprichting van het kenniscentrum EVC en stond aan de wieg van het Nederlands kwalificatieraamwerk. Van 2007 tot 2015 was hij onafhankelijk voorzitter van diverse Paritaire Commissies. Deze overlegorganen tussen onderwijs en bedrijfsleven brachten advies uit over de inhoud en niveau van mbo-kwalificaties. Hij is verder lid van de Raad van Advies van Fontys Hogeschool Marketing & Management, Raad van Advies van Het Kopland, lid van de Commissie Onderwijs van UNESCO, Voorzitter Commissie van Beroep Afvloeiing Branche-assessoren (CAB) kappersbranche en lid van de Raad van Toezicht van EDventure.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

"Het NLQF zorgt voor meer transparantie in de complexe wereld van de leer- en ontwikkelfabrieken. Het NLQF zorgt voor een heldere kwaliteitsborging en inschaling van de aangeboden kwalificaties. Het NLQF is een noodzakelijke schakel in de huidige complexe wereld van Leven Lang Leren.”

Ferry Rijcke

Expertise

Ferry Rijcke werkte vele jaren in onderwijsfuncties, zowel beleid als (vanaf 2000) toezicht. Van 2004 tot 2008 was hij coördinerend inspecteur Hoger Onderwijs. De inspectie HO is samen met de NVAO toezichthouder op zowel het bekostigde als niet-bekostigde hoger onderwijs. Deze expertise en ervaring waren van waarde voor zijn rol in de Commissie Kwaliteit bij het beoordelen van opleidingen die een NLQF-beoordeling en inschaling vragen. En zijn nu van waarde voor zijn rol als lid van de Programmaraad.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“Het bevorderen van transparantie van kwaliteit in het aanbod van opleidingen en het vergroten van mobiliteit op de arbeidsmarkt.“