Commissie Kwaliteit

De Commissie Kwaliteit beoordeelt de aanvragen voor de validiteit van de organisaties die een inschaling wensen en geeft hierover een advies aan de Programmaraad.
De leden van de Commissie Kwaliteit zijn:

Anne-Lise Kamphuis

Expertise

Anne-Lise Kamphuis is beleidsadviseur onderwijs, secretaris en onderzoeker. Ze adviseert en ondersteunt instellingen bij de voorbereiding van accreditaties en midterm-reviews, het vormgeven van onderwijsbeleid en het optimaliseren van de kwaliteitscyclus. Ook voert ze onderzoeken uit die inzicht geven in onderwijskwaliteit, zoals alumni- en werkveldonderzoek en curriculum-evaluaties. Als secretaris begeleidt en ondersteunt ze beoordelingspanels bij onderwijsvisitaties en midterm-reviews. Daarnaast werkt ze als onderzoeker op het gebied van marketing en communicatie. Van 2009-2017 heeft ze bij verschillende hogescholen gewerkt als docent onderzoek en afstudeer/stagebegeleider. Ook heeft ze diverse docent-trainingen en kalibratiesessies verzorgd rond (afstudeer)onderzoek. Ze studeerde Algemene Sociale Wetenschappen.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“Het NLQF biedt een objectief kader om de moeilijkheidsgraad van opleidingen en cursussen te bepalen. Daarmee helpt het deelnemers en werkgevers om een opleidingstraject te vinden dat past bij de deelnemer en bij wat hij of zij wil bereiken. Voor opleiders is het ook waardevol om het niveau van hun aanbod te laten beoordelen door een onafhankelijke partij. Met een NLQF-inschaling laat je als opleider zien dat je waarde hecht aan kwaliteit en transparantie.”

Tinka Thede

Expertise

Tinka Thede is beleidsmedewerker bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Zij behandelt aanvragen voor accreditatie, toetst nieuwe opleidingen, instellingstoetsen kwaliteitszorg en associate degree-programma’s. Tevens houdt zij zich bezig met de advisering aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) betreffende aanvragen rondom transnationaal onderwijs. Zij is lid van de projectgroep EUniQ die zich bezig houdt met de ontwikkeling van een Europese aanpak voor uitgebreide kwaliteitscontrole van (Europese) universitaire netwerken. Voor haar komst in 2018 naar de NVAO werkte zij 13 jaar in het hoger onderwijs. Parallel daaraan was zij als paremedicus verbonden aan een universitair ziekenhuis.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“Het NLQF biedt door het inschalen in niveaus en de koppeling daarvan aan het Europees kwalificatieraamwerk (EQF) de mogelijkheid, kwalificaties in Europese landen te kunnen vergelijken. Het gevolg hiervan is meer transparantie omtrent kwalificaties binnen Europa en bevordert mogelijk de mobiliteit van studenten als ook werknemers van bedrijven.”

Annemarie Venemans

Voorzitter

Expertise

Annemarie Venemans heeft een achtergrond in de gezondheidswetenschappen en epidemiologie. Samen met haar collega Esther Poort is zij eigenaar van advies- en onderzoeksbureau De Onderzoekerij. Hier houdt zij zich sinds 2012 bezig met kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. Zo is zij secretaris bij onderzoeks- en onderwijsvisitaties en begeleidt ze hogescholen en universiteiten bij de voorbereiding van visitaties en de ontwikkeling van nieuwe opleidingen.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“Iedere opleiding is uniek. Zo krijgen studenten de kans om een opleiding te kiezen die precies bij hem of haar past. Keerzijde is dat het voor zowel studenten als werkgevers soms lastig is om te bepalen wat het niveau van een opleiding is. De niveaubepaling van het NLQF is daarom van grote waarde. Het geeft studenten en werkgevers, nationaal en internationaal, houvast en draagt hierdoor bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.”

Paul Vijfvinkel

Expertise

Paul Vijfvinkel is auditor en toetstechnisch expert externe validering. Hij is secretaris van de examencommissie van Segment Opleidingen. Hij heeft ervaring opgedaan binnen de Inspectie van het Onderwijs als adviseur en analist van examenproducten van alle domeinen. Hij heeft gewerkt in de sectoren techniek (installatietechniek en luchtbehandeling), detailhandel en horeca. Verder heeft hij scholingsprojecten ICT opgezet. Hij heeft speciale affiniteit met AOC-opleidingen, zakelijke dienstverlening en ICT. Hij is gecertificeerd assessor voor examens van de Groene Norm en neemt examens af voor Aeres mbo Barneveld. Hij heeft veel ervaring in het beoordelen van de kwaliteit van niet-bekostigde mbo-instellingen. Hij begeleidt al meer dan 10 jaar groepen van Jong Ondernemen. Hij studeerde Geografie voor Educatie.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

"Omdat ik zelf van nabij het proces van validering inschaling een keer heb meegemaakt, heb ik hier een goed beeld van kunnen krijgen: dit gaat ergens over; je krijgt die inschaling niet cadeau. Kiezen voor de juiste opleiding wordt vaak bemoeilijkt door een veelheid aan fraai klinkende maar weinig zeggende etiketten. NLQF biedt zowel voor opleiders als mensen met een scholingsbehoefte een bepaald houvast: een onafhankelijke instantie die met een objectieve blik kijkt of het niveau van de inhoud ook klopt met wat er op de ‘verpakking’ vermeld staat."

© 2022 NLQF | Alle rechten voorbehouden. Het NCP NLQF wordt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door CINOP. Deze website is mede gefinancierd met subsidie van de Europese Commissie