Skip to main content

Auditoren

De beoordeling van de validiteit van de aanbieder is voorwaardelijk om een aanvraag voor inschaling te kunnen indienen. Afhankelijk van de kwaliteitslabels die een aanbieder al heeft vindt er een meer of minder uitgebreide validiteitstoets plaats.
Bij de meer uitgebreide toetsen maakt een auditbezoek deel uit van de procedure. 
Wij stellen onze auditoren graag aan je voor:

Peter IJsenbrant

Expertisegebieden

Peter IJsenbrant is als managing consultant gedurende vele jaren werkzaam op het brede terrein van leren en ontwikkelen. Hij werkt op branche- en sectorniveau aan arbeidsmarkt- en scholingsbeleid. Hij voert adviesopdrachten uit voor de vakbeweging, werkgeversorganisaties en een aantal ministeries, onder andere EZ, OCW en SZW. Zijn aandacht is gericht op het vormgeven van samenwerkingsverbanden en ketenregie. Kwaliteit en kwaliteitsmanagementsystemen maken altijd onderdeel uit van zijn advieswerkzaamheden. Sinds begin 2013 is hij ook werkzaam als secretaris van auditcommissies van het Kwaliteitsnetwerk MBO en betrokken bij de beoordeling van de kwaliteit van onderwijsorganisaties.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“Het kwalificatieraamwerk NLQF draagt bij aan de vergelijkbaarheid en transparantie van niveaus van kwalificaties. De kaders van het NCP NLQF dragen echter ook bij aan het versterken van de professionele cultuur bij de aanbieders van opleidingen.”

René Kloosterman

Expertisegebieden

René is bedenker, oprichter en directeur van AeQui, evaluatiebureau voor het hoger onderwijs. In die hoedanigheid voert hij regelmatig visitaties uit in het hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs. Onder het motto van 'kwaliteit kun je niet meten, kwaliteit moet je ervaren' heeft hij het liever over de inhoud dan over de formulieren en de regeltjes. Kwaliteit bekijkt hij als het even kan door een ontwikkelingsgerichte bril: hoe zou het nóg beter kunnen?

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

"In Nederland bestaat een grote, blijvende behoefte aan opleidingen voor volwassen, werkende studenten. NLQF biedt een mooie erkenningsregeling waar zowel de opleidingen als de studenten baat bij hebben. Sterk is vooral ook dat het raamwerk kijkt naar eindniveau en niet zozeer de hoeveelheid uren die in een opleiding worden gestoken”.

Adri van der Wind

Expertisegebieden

Adri van der Wind is jurist en heeft meer dan 25 jaar in het middelbaar beroepsonderwijs gewerkt, laatstelijk als voorzitter van college van bestuur, voorheen als directievoorzitter, onderwijsmanager en docent Recht. Zij beschikt over grote kennis m.b.t. het Middelbaar Beroepsonderwijs, in het bijzonder t.a.v. kwaliteitszorg, examinering- en onderwijsprocessen. Zij was o.a actief binnen Stichting Kwaliteitsnetwerk MBO en betrokken bij het uitvoeren van de instellingsaudits. Sinds 2015 is zij werkzaam als zelfstandig ondernemer vanuit bureau Windkracht. Haar werkzaamheden focussen zich rond kwaliteitszorg, organisatieontwikkeling en -advies en audits. Daarnaast is zij actief als EVC -assessor voor het Schoolleidersregister VO en PO.

Wat is de toegevoegde waarde van het NLQF?

“De focus op “een leven lang leren” vraagt een grote diversiteit aan gekwalificeerde opleidingen. Een kwaliteitskeurmerk binnen deze diversiteit geeft vertrouwen en zekerheid. Het raamwerk van NLQF biedt stevigheid en transparantie. NQLF draagt zo bij aan de professionaliteit van de aanbieders van opleidingen en aan de kwaliteit van de opleidingsinhoud."