Database NLQF-kwalificaties en register NLQF

Wat kun je met de Database NLQF-kwalificaties?

Vinden, zoeken en vergelijken van formele en non-formele kwalificaties met een NLQF aanduiding. Ben je op zoek naar een vergelijkbare informatie dataset op Nederlands en Europees niveau, over wat iemand kan en weet na het behalen van een diploma, certificaat of getuigschrift? Of wil je graag weten wat het niveau is van een kwalificatie of hoe deze informatie zich verhoudt tot die van een andere kwalificatie? Klik dan door naar de database.

Wat kun je met het NLQF-register?

In het register van het NCP NLQF staan alle private kwalificaties die tot nu toe in Nederland door het NCP zijn ingeschaald in het NLQF. Je ziet hier welke kwalificaties zijn ingeschaald, op welk NLQF/ EQF niveau, wie eigenaar is en wanneer de inschaling plaatsvond en wanneer herregistratie volgt. Dat laatste is enkel zichtbaar in het register.