Skip to main content
  • DAAROM NLQF

  • DAAROM NLQF

  • DAAROM NLQF

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Nederland.

Wat is het NLQF?

NLQF staat voor bewijs van niveau

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties vastleggen. Het NLQF telt acht niveaus, van basiskwalificatie tot universitair niveau en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Alle NLQF inschalingen zijn arbeidsmarktrelevant.
In het filmpje neemt Tijs je mee in de wereld van NLQF.

Klantcases

    Verhalen uit de praktijk