Skip to main content

DAAROM NLQF

DAAROM NLQF

DAAROM NLQF

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Nederland.

Wat is het NLQF?

NLQF staat voor bewijs van niveau

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties vastleggen. Het NLQF telt acht niveaus, van basiskwalificatie tot universitair niveau en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Alle NLQF inschalingen zijn arbeidsmarktrelevant.
In het filmpje neemt Tijs je mee in de wereld van NLQF.

Klantcases

    Verhalen uit de praktijk

    NQF-tool voor internationale vergelijking van kwalificaties

    Wil je informatie over de kwalificatiekaders en -systemen terugvinden van de 41 landen die deelnemen aan het Europees kwalificatiekader (EQF)? Maak dan gebruik van de online tool van Cedefop. Handig voor een snel kijkje in de keuken van de ontwikkelingen binnen de verschillende NQF’s.

    Naast het vergelijken van EQF kwalificaties uit eigen land met andere deelnemende landen, kun je in de tool ook een overzicht vinden van de NQF-websites en van de nationale kwalificatiedatabases en registers. De tool is bedoeld om de transparantie en vergelijkbaarheid van kwalificaties te vergroten en bij te dragen aan een grotere mobiliteit van personen door verschillende onderwijs- en opleidingssectoren, op de arbeidsmarkt en over de grenzen heen.