Niveau 4

Schema downloaden.

Niveau 4
NLQF EQF
 Context
 • Een herkenbare, wisselende leef- en werkomgeving, ook internationaal.
   
 Kennis
 • Bezit brede en specialistische kennis van materialen, middelen, feiten, abstracte begrippen, theorieën, ideeën, methoden en processen van en gerelateerd aan een beroep en kennisdomein.
 • Feitenkennis en theoretische kennis in brede contexten van een werk- of studiegebied
Kennis
Vaardigheden arrow-down  
 • Een waaier van vereiste cognitieve en praktische vaardigheden om in een werk- of studiegebied specifieke problemen op te lossen.
Vaardigheden
Toepassen van kennis
 • Reproduceert en analyseert de kennis en past deze toe.
 • Evalueert en integreert gegevens en ontwikkelt strategieën voor het uitvoeren van diverse (beroeps)taken.
 • Signaleert beperkingen van bestaande kennis in de beroepspraktijk en in het kennisdomein en onderneemt actie.
 • Analyseert redelijk complexe (beroeps)taken en voert deze uit.
Probleemoplossende vaardigheden
 • Onderkent en analyseert redelijk complexe problemen in de beroepspraktijk en in het kennisdomein.
 • Lost deze planmatig en op creatieve wijze op door gegevens te identificeren en te gebruiken.
 Leer- en ontwikkelvaardigheden
 • Ontwikkelt zich door reflectie en beoordeling van eigen (leer)resultaten.
 Informatievaardigheden
 • Verkrijgt, verwerkt en combineert brede en specialistische informatie over materialen, middelen, feiten, abstracte begrippen, theorieën, ideeën, methoden en processen van en gerelateerd aan een beroep en kennisdomein.
 Communicatievaardigheden
 • Communiceert op basis van in de context en beroepspraktijk geldende conventies met gelijken, leidinggevenden en cliënten.
 Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
 • Werkt samen met gelijken, leidinggevenden en cliënten.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor resultaten van eigen activiteiten, werk en studie.
 • Draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor het resultaat van het werk van anderen.

 

 

 • Zichzelf managen binnen de richtsnoeren van werk of studiecontexten die gewoonlijk voorspelbaar zijn, maar kunnen veranderen.
 • Toezicht uitoefenen op routinewerk van anderen en een zekere mate van verantwoordelijkheid op zich nemen voor de evaluatie en verbetering van werk of studieactiviteiten.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid