Keurmerk CPION goedgekeurd voor validiteitstoets NLQF

Wil je een opleiding of kwalificatie laten inschalen in het NLQF, dan doorloop je een aantal stappen. Welke stappen dat zijn hangt af van de situatie. Veel organisaties die werken met het NLQF hebben al een keurmerk. Daar houden we rekening mee bij onze procedure. Vanaf 1 november 2021 kunnen ook opleiders in het bezit van een CPION-keurmerk dit als basis laten gelden voor een NLQF-validiteitstoets. CPION is het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland.

NLQF draagt bij aan erkenning beroepsgroep

Op 28 september van 10.00 - 12.00 uur kwamen zo’n 30 organisaties samen bij Vergadercentrum Domstad in Utrecht voor een NLQF-voorlichtingsbijeenkomst. Na algemene uitleg over NLQF was er aandacht voor de betekenis van NLQF voor opleiders: Roland Koks en Soesan Soeiadie van de Academie voor Podologie vertelden dat NLQF voor hun onder andere bijdraagt aan erkenning van de beroepsgroep.

Zekerheid over opleidingsniveaus met NLQF! Voorlichtingsbijeenkomst op 25 november 2021

Op donderdag 25 november 2021 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF.  Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe kwalificaties of opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen. Het voordeel hiervan is dat vergelijking met andere - ook reguliere - opleidingen in binnen- en buitenland mogelijk wordt. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties dus vastleggen. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Op deze manier kan het NLQF een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren stimuleren.

Aandacht voor NLQF-ontwikkelingen in nieuwsbrief Leido Academy

Leido Academy besteedt in een nieuwsbrief aandacht aan een aantal zaken rond NLQF. Leido Academy is het onafhankelijke Nederlandse platform voor organisaties, netwerken, instellingen en experts die zich richten op het vormgeven van een leven lang leren.  Het werkterrein van de Leido Academie is afgebakend: scholing rond de niveaus 4 en 5 van het Nederlandse Kwalificatieraamwerk  NLQF. Denkend aan formele opleidingen betreft het mbo-4 en havo resp. de Associate degree. Waar relevant worden mbo-3 en de hbo-bachelor meegenomen. Ook een nieuwe ontwikkelingen en ideeen - zoals als het aanbieden van een Hoger Bedrijfsdiploma op NLQF-niveau 5 - komen aan de orde.

NLQF als STAP naar een flexibel aanbod LLO

NLQF als STAP naar een flexibel aanbod voor leven lang ontwikkelen voor volwassenen in het mbo. Wil je weten hoe dit werkt?  Bezoek onze workshop tijdens de werkconferentie LLO van het Kennispunt MBO LLO op donderdag 4 november 2021.  Workshopleiders: Tijs Pijls en Esther Murre.

NLQF voor arbeidsmarktgerichte scholing voor lager opgeleiden. Interview met Maurice de Greef, UNESCO leerstoelhouder volwasseneneducatie

In Nederland zijn bijna 2,5 miljoen mensen laaggeletterd schrijft Maurice de Greef in een advies aan de Nederlandse overheid. Teveel mensen verlaten voortijdig het onderwijs en missen de vaardigheid om te participeren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Een van de aanbevelingen die De Greef doet is: zorg  voor een makkelijk toegankelijk aanbod. Onze vraag aan De Greef is in hoeverre hij denkt dat het Nederlands kwalificatiekader (NLQF) een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de participatie van laagopgeleiden aan LLO en aan de gewenste infrastuctuur die onze kennissamenleving nodig heeft.

Welke zaken worden op een diploma vermeld?

Wat er op het diploma moet staan, is voor onder andere het voortgezet onderwijs en mbo officieel voorgeschreven in de regeling modellen diploma’s via DUO. Het NCP NLQF krijgt regelmatig de vraag of er ook voor non-formele diploma’s richtlijnen of verplichtingen bestaan. Dat is niet het geval. In de notitie Welke zaken  worden op een diploma vemeld?  geeft het NCP NLQF enkele richtlijnen die in onze ogen van belang zijn om op NLQF-ingeschaalde diploma’s te vermelden. Deze richtlijnen zijn bedoeld als hulpmiddel en gebaseerd op de regeling modellen diploma’s die er bestaan en de wettelijke richtlijnen. De notitie is opgenomen in de Toolbox  voor opleiders met ingeschaalde kwalificaties.

STAP-regeling en EDU-DEX: actie-informatie voor opleiders

Vanaf maart 2022 kunnen individuele Nederlanders een STAP-subsidie aanvragen voor het volgen van een cursus, training of opleiding. De te volgen scholingsactiviteit moet geregistreerd staan in het STAP-scholingsregister. Ook opleiders die een NLQF-opleiding aanbieden, komen in het STAP-scholingsregister te staan. Zij die bij EDU-DEX zijn aangesloten  kunnen vanaf 1 juli hun gegevens met een minimale inspanning doorzetten naar het STAP-register. Rechtstreekse invoer bij DUO is nog niet mogelijk op dit moment. 

Webinar 4 november 2021: Wat kan NLQF betekenen voor mbo en hbo?

In een live webinar op donderdag 4 november 2021 (10.00 – 12.00 uur) gaan we in op het nut en de noodzaak van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. We richten ons tijdens dit webinar vooral op de contractpoten van hogescholen en roc's. Alle reguliere door de overheid erkende kwalificaties zijn al ingeschaald in het NLQF, maar dat geldt niet voor het contractonderwijs. Door inschaling in het NLQF kan meer duidelijkheid worden verschaft over het niveau van dit onderwijs. Zodat zowel werknemers als werkgevers weten waar een diploma of certificaat voor staat.

Modulair opleiden in de bouw met NLQF-ingeschaalde kwalificaties

Afgelopen april namen de eerste drie deelnemers hun deelvakbekwaamheidsbewijs in ontvangst voor het succesvol afronden van hun leerloopbaanpad in de bouw. Twee van hen volgden het leerloopbaanpad Timmeren Ruwbouw, de derde het leerloopbaanpad Basis Metselwerk. In mei kregen nog eens vier deelnemers hun deelvakbekwaamheidsbewijs. Deze zeven deelnemers volgden NLQF-ingeschaalde modulaire leerroutes die het mogelijk maken om versneld én duurzaam opgeleid te worden. Sandra ter Maat - bestuurder bij FNV sector Bouwen en Wonen - vertelt over de modulaire aanpak en waarom er gekozen is voor NLQF.

Share This