NLQF-aanvraagproces gedigitaliseerd!

De afgelopen periode heeft het NCP NLQF hard gewerkt om het aanvraagproces voor validiteit en inschaling te digitaliseren. Dat betekent dat organisaties nieuwe aanvragen voor validiteit en inschaling vanaf  vandaag online kunnen indienen. We zijn trots op deze mijlpaal en verwachten dat het indienen van validiteits- en inschalingverzoeken efficiënter en makkelijker gaat verlopen voor zowel de aanvragende organisatie als het NCP NLQF. Communicatie en feedback over de aanvragen verloopt ook via het digitale portaal.
 

In the picture: Annemarie Venemans

Annemarie Venema

Gedurende de voorlichtingsbijeenkomst en op de onze website worden vaak de verschillende commissies, experts en Programmaraad genoemd. Hoog tijd om de gezichten hierachter te ontmoeten. Deze keer in de rubriek “in the picture” Annemarie Venemans, voorzitter van de Commissie Kwaliteit.

Monitor impact NLQF

Marktonderzoeksbureau NIDAP monitort jaarlijks de impact en het gebruik van het NLQF in het bedrijfsleven voor het NCP NLQF. De laatste update - verschenen in januari 2022 - laat zien dat de bekendheid van het NLQF gestaag toeneemt.

Instroom pre-master Gezondheidswetenschappen mogelijk met NLQF niveau 6 kwalificatie

Het is vanaf nu mogelijk om met de NLQF niveau 6 kwalificatie Registerpodoloog (en VWO wiskunde diploma) in te stromen bij de pre-master Gezondheidswetenschappen aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht.

STAP-regeling van start over enkele weken

Vanaf maart 2022 kunnen individuele Nederlanders het STAP-budget (maximaal € 1.000,- per jaar) voor het eerst aanvragen voor het volgen van een cursus, training of opleiding. De te volgen scholingsactiviteit moet geregistreerd staan in het STAP-scholingsregister. Ook opleiders die een NLQF-opleiding aanbieden, komen in het STAP-scholingsregister te staan.

Microcredentials: een opkomende trend

In het januarinummer 2022 van de Cedefopuitgave Skillset and match  verschenen twee interessant artikelen naar aanleiding van de Cedefop-conferentie over microcredentials in november 2021.  Het magazine  Skillset and match is Cedefop’s magazine over het bevorderen van leren voor werk. 

NLQF steeds waardevoller instrument voor leven lang leren

Neth-ER interviewde Tijs Pijls, programmadirecteur van het Nationaal Coordinatiepunt (NCP) NLQF. In het artikel is aandacht voor de aanstaande NLQF-wetgeving, de ontwikkeling van nationale raamwerken in  39 aangesloten landen en de  internationale vergelijkbaarheid van kwalificaties en  de stand van zaken rond invoering van het NLQF. 

NLQF helpt werkgevers bij leven lang ontwikkelen

In dit webinar spraken het NCP NLQF, de FME (ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) en het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) op 27 januari 2022 over de betekenis van het Nederlandse Kwalificatieraamwerk NLQF voor branches en bedrijven in het kader van een leven lang ontwikkelen (LLO). Eén van de conclusies: NLQF helpt bedrijven en werknemers bij de behoefte aan een flexibeler aanbod.  Het webinar duurt 55 minuten en kan hierboven gratis worden teruggekeken.

Consortium Beroepsonderwijs maakt NLQF zichtbaar op leermiddelen

De Stichting Consortium Beroepsonderwijs is een samenwerkingsverband van ruim 40 roc's, ca 100 vmbo-scholen en een groeiend aantal brancheopleiders. Directeur Michel Wouters vertelt hoe het consortium NLQF zichtbaar maakt op de leermiddelen en waarom. 

Microcredentials – een nieuwe kans voor leven lang ontwikkelen?

Cedefop  (het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding)  onderzocht het potentieel van microcredentials om beter te voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt. De studie probeert een beter begrip te krijgen van de rol die microcredentials spelen, als een onderwijs-, opleidings- en leerelement, bij het ondersteunen van arbeidsmarktgerelateerde en werkgelegenheidsrelevante opleidingen en heeft tot doel nieuwe kennis aan te bieden over de kenmerken van microcredentials, hun toegevoegde waarde aan individuele lerenden en werknemers, evenals hun impact op bestaande kwalificaties en erkenningssystemen.

Share This