Skip to main content

Wereldwijde inventarisatie van nationale en regionale kwalificatiekaders 2022

Cedefop, de ETF, UNESCO en het UNESCO Institute for Lifelong Learning hebben een gezamenlijke productie genaakt over de nationale en regionale kwalificatiekaders. Het dient als een standaardreferentiewerk voor experts, projecten, ministeries en autoriteiten.

Volume 1: analyse over meerdere landen met speciale hoofdstukken over micro-credentials, digitalisering van kwalificatiesystemen en validatie van niet-formeel leren.

Enkele belangrijke bevindingen:

  • De meeste NQF’s boeken goede vooruitgang; 70% bevat al kwalificaties die toegankelijk zijn voor gebruikers, zoals studenten en aanbieders.
  • 90% van de opgenomen kaders hebben betrekking op levenslang leren.
  • De drie meest voorkomende vormen van NQF-bestuur zijn die gecoördineerd door ministeries, beheerd door gespecialiseerde agentschappen, en geleid door inter-stakeholder platforms.
  • NQF’s ondersteunen de voortgang van studenten wanneer ze zijn gekoppeld aan bredere onderwijspolicies.
  • De grootste uitdagingen zijn het mobiliseren van belanghebbenden om de verbetering van het kwalificatiesysteem te ondersteunen en de zichtbaarheid van NQF’s.

Volume 2 bevat de NQF-rapporten van 93 landen. Interessant om te kijken naar de verschillende status van alle landen. De informatie over NLQF vind je op pagina 491-500. Het NCP NLQF raad je aan om Denemarken (pagina 181-188) en Malta (pagina 424-432) door te nemen (verbinding skills).

De rapporten kun je hier vinden: