Skip to main content

Weet je alles over NLQF? Een raamwerk dat impact heeft op ons werkveld!

 

“NLQF is een manier om waardering uit te dragen voor wat medewerkers hebben ontwikkeld”

L&D’ers en loopbaanprofessionals opgelet: maandag 24 juni van 16.00 - 17.00 uur organiseert Develhub in samenwerking met het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) NLQF een gratis webinar over de betekenis van NLQF in het opleidingslandschap.

In het kort: wat is het NLQF?

NLQF staat voor Nederlands kwalificatieraamwerk. Het is een raamwerk dat kwalificaties ordent en beschrijft op basis van niveaus. Het NLQF maakt kwalificaties uit verschillende sectoren en van verschillende onderwijs- en opleidingsaanbieders qua niveau vergelijkbaar. Het helpt mensen te begrijpen hoe waardevol een diploma is en maakt het voor werkgevers eenvoudiger om inzicht te krijgen in iemands niveau (kennis en vaardigheden).

Voor professionals aangesloten bij Develhub

Dick Krikke (Develhub) vertelt waarom Develhub dit webinar aanraadt: “Voor ons netwerk is het belangrijk om op de hoogte te zijn van NLQF, zeker ook met het wetsvoorstel NLQF. Elke loopbaan- en L&D professional zou de betekenis van NLQF moeten kennen. NLQF is een middel waardoor professionals in ons vakgebied een beter beeld van het niveau van het grote en ondoorzichtige opleidingslandschap kunnen krijgen zodat werknemers op hun beurt kunnen leren en ontwikkelen op een manier die hen vooruit helpt.

Leerwegonafhankelijk

Het reguliere onderwijssysteem is gebaseerd op één manier van leren, terwijl er zoveel meer mogelijkheden zijn. Het grootste deel van LLO leren voor volwassenen vindt plaats buiten het reguliere onderwijs, denk aan werkplekleren zoals in veel branche- en bedrijfsopleidingen maar ook private opleidingen. Manieren die net zo goed van waarde zijn als leren in de reguliere schoolbanken. Door leerweg onafhankelijk te werken met leeruitkomsten en niveaus (zoals NLQF) kun je bij het designen van leer- en ontwikkelingstrajecten een andere insteek nemen. Het doet er niet toe waar je leert, wel wat je niveau is en wat je kunt als het gaat om kennis en vaardigheden. Met een visie op leren kun je ook de link maken naar recruitment: waar letten we op als het gaat om leren bij onze sollicitanten?

Inzetten NLQF

Kortom: NLQF is een manier om waardering uit te dragen voor datgeen wat medewerkers, op welke manier dan ook, hebben ontwikkeld. En het helpt in het faciliteren van leren. NLQF voegt een ander perspectief en diepere laag toe aan het leven lang ontwikkelen. Het opleidingslandschap wordt met de inzet van NLQF gedetailleerder omdat duidelijker wordt welk niveau iemand heeft behaald. Ik vergelijk het met google maps: als je dichterbij je bestemming komt worden details belangrijker. Daarbij blijft: het is een middel, geen doel. Je moet een middel als NLQF wel goed in kunnen zetten en weten waar je het over hebt.”

Aanmelden

Dus wil je meer weten? Meld je dan aan bij onze webinar via deze link.

Als lid van ons netwerk, kun je kosteloos deelnemen, we zien de inhoud van deze webinar als toegevoegde waarde om beter te worden in je vak.