Skip to main content

Webinar voor loopbaanprofessionals: de betekenis van NLQF voor loopbaanbegeleiding | 18 januari 2024

Jij bent vast al bekend met niveaus vanuit het mbo, hbo en universiteit. Denk aan mbo 1 tot en met 4, bachelor of master. Maar wat als je iemand tegenover je hebt zitten die een opleiding heeft gevolgd bij een private opleider? Hoe zeker ben je dan over wat iemand kan, kent en wat logische ontwikkelstappen zijn?
En hoe kun je als HR-professional of loopbaancoach het beste begeleiden bij het maken van keuzes in een complexe studie- arbeidsomgeving?

In een webinar op 18 januari (16.00 - 17.00 uur) kom je achter deze antwoorden: NLQF kan hier namelijk een belangrijke rol spelen! NLQF staat voor houvast, duidelijkheid en kwaliteit van het niveau van diploma’s.
NLQF wordt steeds meer als niveau aanduiding gebruikt op diploma’s, zowel formeel als non-formeel. Maar zeker ook in vacatureteksten, op CV’s en LinkedIn bij het werven en selecteren van mensen.

Het NCP NLQF organiseert het webinar speciaal voor HR-professionals en loopbaancoaches, ter introductie van NLQF als loopbaaninstrument ten behoeve van leven lang ontwikkelen.

NLQF voor leven lang ontwikkelen

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties dus vastleggen. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Op deze manier levert het NLQF een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang ontwikkelen.

Zien we je online? Aanmelden kan via deze link.