Skip to main content

Wat kan NLQF betekenen voor mbo en hbo?

Jeanne Derks van De HAN University of Applied Sciences in Arnhem en Nijmegen vertelde op 29 oktober tijdens het webinar voor mbo- en ho-contractonderwijs over de inschaling van de kwalificatie Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige op NLQF-niveau 6. Wat kwam daarbij kijken en wat levert het op? Jeanne is opleider, trainer, adviseur voor de voortgezette opleidingen van de HAN. Deze vallen onder de particuliere poot van de HAN.

Waarom NLQF?

Met de komst van de bachelor-/masterstructuur werd de opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPD) een post bachelor opleiding. En na tien jaar werd het tijd voor een check op de kwaliteit. Ook zorgde de Bigwet 2 voor nogal wat onrust onder verpleegkundigen. Jeanne Derks:  'Door een NLQF-inschaling op niveau 6 geven we studenten de garantie dat ze een opleiding doen op dat niveau. Die ook nog eens internationaal vergelijkbaar is. Dus we hadden twee redenen om met NLQF aan de slag te gaan.'

Met de stofkam door de opleiding

'Van tevoren hebben we alles goed doorgesproken met de adviseurs van het NCP NLQF. We realiseerden ons toen wel dat het een hele klus zou zijn. En dat we echt met de stofkam door de opleiding zouden moeten gaan. Maar daar hebben we ons toch niet door laten weerhouden. Met de handleiding en tips van het NCP konden we aan het werk. Ik heb vooral de inhoudskant bekeken en een medewerker van het bedrijfsbureau keek naar de voorwaarden, de juridische kaders en de examenregeling. We zijn gegaan voor de verkorte validiteitstoets omdat we onderdeel zijn van een hogeschool, maar moesten toch nog heel veel aantonen. Door stapsgewijs de handleiding te volgen lukte dat. We moesten het erbij doen, soms stagneerde het. De examencommissie was niet op orde, dat moet je dan regelen. Met het validiteitsverzoek zijn we ongeveer een jaar bezig geweest.'

Tips voor anderen

  • Pragmatisch blijven werken
  • Accepteer dat het tijd kost.
  • Blijf het voorleggen aan het NCP NLQF, laat zien hoe het zit. Vraag advies.

Meerwaarde NLQF

Jeanne Derks: 'NLQF heeft echt geholpen het onderwijsconcept goed te doordenken. We gaan nu meer uit van de onafhankelijke leerweg en van high impact learning. We gaan van controle naar vertrouwen en van vinken naar vonken.'

Plannen voor de toekomst

'De inschaling van de kwalificatie Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige was een pilot. We gaan kijken hoe we vorm kunnen geven aan meer generieke leeruitkomsten, zodat we voor de verpleegkunde opleidingen meer gezamenlijk kunnen ontwikkelen. We willen meer opleidingen gaan inschalen in het NQLF.'