Skip to main content

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF op 10 november 2022

Op donderdag 10 november 2022 (10.00 - 12.30 uur) is er een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF.  Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe kwalificaties of opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen. Het voordeel hiervan is dat vergelijking met andere - ook reguliere - opleidingen in binnen- en buitenland mogelijk wordt. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties dus vastleggen. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Op deze manier kan het NLQF een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren stimuleren.
 stock 1

Doelgroep

De voorlichtingsbijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden, denk aan contractpoten van roc’s of hogescholen, particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers en examenbureaus. Door inschaling in het NLQF kan meer duidelijkheid worden verschaft over het niveau van deze diploma’s of certificaten.

Programma

  • Kennismaking/toelichting NLQF (Tijs Pijls)

  • ISEO Consult schaalde dit jaar drie kwalificaties op drie verschillende niveaus in.  Wat komt er kijken bij inschaling in NLQF en wat levert het op? (Sandra Dollenkamp)

  • Presentatie over de NLQF-procedures (Esther Murre en Naomi Waijers)

  • Ruimte voor vragen

Plaats

De bijeenkomst vindt plaats bij Bilderberg Grand Hotel Wientjes, Stationsweg 7 in Zwolle. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.