Skip to main content

Vacature: Het NCP NLQF zoekt een lid voor de Programmaraad

Het Nationaal Co√∂rdinatiepunt (NCP) NLQF is een onafhankelijke organisatie die zorgt voor de invoering van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Nederland. Een van de hoofdtaken is de inschaling in het NLQF (en EQF) van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties (www.nlqf.nl). Daarnaast is het verzorgen van informatie en communicatie over het NLQF een belangrijke taak. Vanaf januari 2024 zoekt het NCP NLQF een lid voor de Programmaraad. Dit in verband met het verloop van de benoemingsperiode van een van de huidige leden.

Om het proces van inschaling kwalitatief vorm te geven zijn er binnen het NCP een Programmaraad en twee Commissies werkzaam, te weten de Commissie Validiteit en de Commissie Inschaling. Hierin hebben onafhankelijke personen met specifieke expertise zitting. De samenstelling van de Programmaraad, beide Commissies, een groep van experts en auditoren, is openbaar en staat vermeld op de website van het NLQF.

De taken van de Programmaraad NLQF

De Programmaraad is verantwoordelijk voor alle inschalingsbesluiten van niet door de overheid gereguleerde kwalificaties. De wet NLQF is in voorbereiding. Zodra de wet NLQF wordt aangenomen wordt het nemen van inschalingsbesluiten een wettelijke taak.

De leden van de Programmaraad vormen een klankbord en adviesgroep voor het NCP NLQF ten aanzien van de ontwikkelingen en implementatie van het NLQF in Nederland. Van de leden wordt verwacht dat ze het NLQF onder de aandacht kunnen brengen en de bekendheid kunnen vergroten.

De Programmaraad vergadert vijf keer per jaar (dagdeel) en twee keer per jaar vindt er een gezamenlijk overleg plaats met de Commissie Validiteit en Commissie Inschaling.

Korte profielschets leden Programmaraad NLQF

  • Teamspeler
  • Ervaring vanuit werkgeversperspectief, bijvoorbeeld vanuit HR, Learning & Development of Leven Lang Ontwikkelen
  • Expertise op het gebied van opleiding en ontwikkeling
  • Affiniteit met het formele en non-formele onderwijs
  • Ervaring met en inzicht in het beoordelen van niveaus van kwalificaties
  • Strategisch netwerken binnen en buiten het onderwijsveld
  • Maatschappelijke betrokkenheid
  • Politieke sensitiviteit

De programmaraad werkt op basis van vacatiegelden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de programmadirecteur van het NCP NLQF, Tijs Pijls, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Belangstelling: stuur uw CV en motivatie voor 1 december 2023 naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onder vermelding van vacature lid Programmaraad.