Skip to main content

The world is my playground

De ENVOZ (Eerste Nederlandse Vakopleiding voor Zwembadmedewerkers) is sinds 1981 partner van The International Federation of Swimming Teachers' Associations (IFSTA). ENVOZ werkt in ruim 20 landen aan hoge normen voor het zwemonderwijs, de waterveiligheid en overlevingstechnieken. Deze internationale ervaring heeft ENVOZ er toe gebracht om in 2013 haar opleiding Zwemonderwijzer binnen het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF - en daarmee ook het Europees Kwalificatieraamwerk EQF - vast te leggen. Vervolgens heeft de Australian Swimming Coaches and Teachers Association (ASCTA)  de opleiding Zwemonderwijzer opgenomen in het Australische kwalificatieraamwerk (AQF). Dat maakt het nu mogelijk voor een Australische zwemonderwijzer om in Nederland les te geven!

In Nederland zwemles geven met Australisch diploma

Door de samenwerking en internationaal vastgelegde kwalificatieraamwerken is de weg geopend voor mensen om buiten het land waar ze een opleiding hebben genoten, hun vakbewaamheid aan te kunnen tonen. In dit geval als gediplomeerd zwemonderwijzer. Enkele weken geleden meldde Vivienne Erbach zich bij de ENVOZ met de vraag of zij met haar Australische diploma ook in Nederland les mocht geven. Door de directe lijnen met de ASCTA en vergelijking van de kwalificatieframes, kon de ENVOZ Vivienne vrij snel laten weten dat ze ook in Europa gekwalificeerd is om zwemles te geven. 

Over Vivienne

Ze werd geboren in het Duitse Saarbrücken en al vrij snel verhuisde ze naar Singapore en vervolgens Sydney. Sinds kort woont ze in Amsterdam waar ze politicologie studeert. In de weekenden geeft ze zwemles bij Aquakidzz. Haar drive om zwemles te geven komt oorspronkelijk vanuit het wedstrijdzwemmen. Ondanks haar zeer snelle prestaties merkte ze bij zichzelf dat anderen coachen leuker was dan zelf sneller te gaan zwemmen. We wensen haar de komende tijd in Nederland veel plezier.

 foto Vivienne Esbach