Skip to main content

Terugblik webinar voor registers en beroepsverenigingen

Het begrip NLQF (Nederlands Kwalificatieraamwerk) raakt steeds meer ingeburgerd in het opleidingslandschap en de arbeidsmarkt. En dat is positief! Het instrument bevordert de arbeidsmobiliteit, zowel nationaal als internationaal. Hoe? Door het niveau van alle soorten diploma’s of opleidingen inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Begin oktober hebben we voor het eerst een webinar gehouden om registers en beroepsverenigingen te informeren over NLQF en wat zij er mee kunnen. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst met 29 deelnemers. Tijdens de sessie werden volop vragen gesteld over het verschil tussen niveaubepaling, accreditatie en erkenning, over de procedure en arbeidsmarktrelevantie.

 

Enkele vragen die voorbijkwamen en onze antwoorden erop:

Sommige opleidingsinstituten geven aan dat hun opleiding is 'erkend door...' Hoe staat dit in verhouding tot het NLQF-niveau?

Bij NLQF spreken we alleen van inschaling, niet van erkenning. Dat is voorbehouden aan keurmerken.

Gaat het NLQF om niveaubepaling, of verzorgen jullie ook accreditatietrajecten?

Het gaat alleen om het niveau. Wij zijn geen accrediterend orgaan. Voor de procedure is de validiteitstoets wel een onderdeel, maar echt gericht op de inschalingsprocedure.

Als het NLQF puur over het niveau gaat, waar wordt dan bekeken of de inhoud van de opleiding relevant is voor bijvoorbeeld werken in de GGZ?

Nee, er wordt alleen naar niveau gekeken. De inhoud van de opleiding is belangrijk voor de branche of sector zelf. We kijken wel naar de arbeidsmarktrelevantie van de kwalificaties.

 

Ter afsluiting vroegen wij de deelnemers welke kansen het NLQF registers/beroepsverenigingen biedt. De deelnemers noemden onder andere: een kans om niveau-opleidingen te uniformeren, om als beroepsvereniging een opleiding aan dan wel af te raden en de mogelijkheid om het te gebruiken bij gesprekken met werkgevers over functiewaardering. Veel deelnemers gaven aan kansen te zien om in te gaan schalen, of door te praten. Wordt vervolgd dus!